Kvalitetsjusterte leveår i vurderingen av forebyggende helsearbeid

Magnus P, Stigum H, Nord E, Bjørndal A, Samdal H Holm, Skulberg A, Heier HE Om forfatterne
Artikkel

Bør blodgivere testes for HTLV-I/II-infeksjon?

Sammendrag


I planleggingen av forebyggende helsearbeid er målebegrepet kvalitetsjusterte leveår (QALYs) et hjelpemiddel. Som eksempel analyseres spørsmålet om blodgivere bør testes rutinemessig for antistoffer mot humant T-cellelymfotropt virus I og II (HTLV-I/II). En matematisk modell benyttes for å beskrive konsekvensene i form av tapte leveår og år med sykdom på grunn av transfusjonsoverført infeksjon (hvis man ikke tester) eller år med angst for sykdom (hvis man tester). Disse fremtidige utfall diskonteres og omgjøres til kvalitetsjusterte leveår. Det vises at forholdet mellom kostnad og nytte er omtrent 2,33 millioner kroner per QALY når prevalensen er én per 50000 blodgivere som reduseres til 190000 kroner per QALY når prevalensen er ti per 50000. Samfunnet har i andre sammenhenger vist seg villig til å betale inntil 200000 kroner per kvalitetsjustert leveår. Å bruke QALY i forebyggende helsearbeid kan være komplisert og krever samarbeid mellom epidemiologer og helseøkonomer.

Anbefalte artikler