Kvalitetsjusterte leveår i vurderingen av forebyggende helsearbeid

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bør blodgivere testes for HTLV-I/II-infeksjon?

  Sammendrag

  I planleggingen av forebyggende helsearbeid er målebegrepet kvalitetsjusterte leveår (QALYs) et hjelpemiddel. Someksempel analyseres spørsmålet om blodgivere bør testes rutinemessig for antistoffer mot humant T-cellelymfotropt virusI og II (HTLV-I/II). En matematisk modell benyttes for å beskrive konsekvensene i form av tapte leveår og år med sykdompå grunn av transfusjonsoverført infeksjon (hvis man ikke tester) eller år med angst for sykdom (hvis man tester).Disse fremtidige utfall diskonteres og omgjøres til kvalitetsjusterte leveår. Det vises at forholdet mellom kostnad ognytte er omtrent 2,33 millioner kroner per QALY når prevalensen er én per 50000 blodgivere som reduseres til 190000kroner per QALY når prevalensen er ti per 50000. Samfunnet har i andre sammenhenger vist seg villig til å betale inntil200000 kroner per kvalitetsjustert leveår. Å bruke QALY i forebyggende helsearbeid kan være komplisert og kreversamarbeid mellom epidemiologer og helseøkonomer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media