Nord E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nord E

Hofoss D, Nord E
10.10.1997
Sammendrag En sammenlikning av data fra Legekårsundersøkelsen 1993, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1986, Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1989 og Levekårsundersøkelsen 1991 tyder på at norske...
Nord E
10.11.1996
Sammendrag På grunnlag av preferansemålinger i flere land presenteres en tabell som viser samfunnets verdsetting av behandlingsutfall i helsevesenet som en numerisk funksjon av sykdomstilstandens...
Magnus P, Stigum H, Nord E, Bjørndal A, Samdal H Holm, Skulberg A, Heier HE
20.04.1996
Bør blodgivere testes for HTLV-I/II-infeksjon? Sammendrag I planleggingen av forebyggende helsearbeid er målebegrepet kvalitetsjusterte leveår (QALYs) et hjelpemiddel. Som eksempel analyseres...