Heier HE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heier HE

Undlien DE, Bell H, Heier HE, Akselsen HE, Thorsby E
20.01.1998
Sammendrag Hemokromatose er en recessivt arvelig sykdom med en antatt prevalens på 0,34% i Norge. Det kan være betydelige diagnostiske vanskeligheter forbundet med tidlig diagnose av sykdommen, og...
Magnus P, Stigum H, Nord E, Bjørndal A, Samdal H Holm, Skulberg A, Heier HE
20.04.1996
Bør blodgivere testes for HTLV-I/II-infeksjon? Sammendrag I planleggingen av forebyggende helsearbeid er målebegrepet kvalitetsjusterte leveår (QALYs) et hjelpemiddel. Som eksempel analyseres...
Fosse E, Heier HE
10.01.1996
Sammendrag Bruken av albumin økte ved oslosykehusene i begynnelsen av 1990-årene. For å redusere albuminbruken ved Ullevål sykehus, ble et informasjonsskriv om den manglende dokumenterte effekten av...
Heier HE, Fugelseth D, Lindemann R, Qvigstad E
10.01.1996
Sammendrag Denne prospektive undersøkelsen tyder på at barn av mødre med blodtype O har omtrent dobbelt så høy sannsynlighet for behandlingstrengende hyperbilirubinemi som barn av mødre med blodtype...