Bjørndal A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørndal A

Forsetlund L, Bjørndal A
30.06.1999
Sammendrag Vi spurte norske samfunnsmedisinere om hvilke informasjonskilder de brukte som underlag for sin medisinsk-faglige rådgivning, hvordan de hentet inn informasjon og hvordan de bedømte...
Bjørndal A
10.05.1999
Dårlig veiledning er verre enn ingen veiledning, derfor må kliniske retningslinjer lages på en systematisk og eksplisitt måte Leger har forståelige problemer med å håndtere kunnskapsmengden i...
Bjørndal A
10.12.1998
Sammenliknende erfaring er en absolutt betingelse for den eksperimentelle og vitenskapelige medisin, ellers vandrer legen på måfå og blir offer for tusen illusjoner. Claude Bernard (1) Det eldste...
Bjørndal A
10.02.1998
Sammendrag Er samfunnsmedisinen et eget fag? Mangler samfunnsmedisinen en presis beskrivelse? Er akademisk samfunnsmedisin kun navn på en paraply? Det kan virke underlig å diskutere slike spørsmål...
Kopjar B, Bjørndal A
10.02.1998
Brudd blant eldre mennesker er et ekte folkehelseproblem; de forekommer ofte, øker i hyppighet og har store konsekvenser, både for den enkelte, for helsetjenesten og for samfunnet. Blant personer...
Bjørndal A
30.01.1998
Pasienter har krav på å bli møtt med respekt. Økt livskvalitet er en ønsket effekt av mange tiltak i helsetjenesten. All medisinsk virksomhet bør omfatte selvevaluering som gjør det mulig å vurdere...
Abusdal UG, Hagen KB, Bjørndal A
30.04.1997
Sammendrag Utbredelsen av kroniske muskelsmerter ble kartlagt i en spørreskjemaundersøkelse som omfattet 4000 tilfeldig utvalgte kvinner mellom 25 og 55 år i Oslo i 1991. 2664 kvinner (67%)...
Bjørndal A
20.01.1997
I dette nummer av Tidsskriftet advarer Ebba Wergeland og medarbeidere mot forsøk på å kvantifisere en bestemt årsaksfaktor i et konkret sykdomstilfelle (1). Årsaksforskningen gir kunnskap om at visse...
Nylenna M, Haug C, Bjørndal A
10.09.1996
Til tross for klare forbedringer i behandlingen av enkelte kreftformer, som barneleukemi og testikkelkreft, er kreftbehandling i sin alminnelighet et fagfelt i langsom utvikling. Den beskjedne...
Magnus P, Stigum H, Nord E, Bjørndal A, Samdal H Holm, Skulberg A, Heier HE
20.04.1996
Bør blodgivere testes for HTLV-I/II-infeksjon? Sammendrag I planleggingen av forebyggende helsearbeid er målebegrepet kvalitetsjusterte leveår (QALYs) et hjelpemiddel. Som eksempel analyseres...
Bjørndal A, Guldvog B
20.03.1996
Fra 1989, etter diskusjonen om Lønningutvalgets prioriteringskriterier (1), har ventelister vært et viktig punkt på den helsepolitiske dagsorden i Norge. I det første utkast til retningslinjer...
Bjørndal A, Oxman A
10.03.1996
Bør en pasient med dyp venetrombose behandles med heparin eller streptokinase? Bør gravide screenes mht. toksoplasmose? Er karbamazepin et aktuelt legemiddelvalg for smertelindring? For å treffe gode...
Johansen L Welde, Bjørndal A, Flottorp S, Grøtting T, OxmanAD
20.01.1996
Hva skal man tro? Sammendrag Brukere av helsetjenester må ha tilgang på pålitelig informasjon for å kunne treffe gode beslutninger om sin helse og bruk av helsetjenester. Vi har vurdert den...