Skulberg A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skulberg A

Stovner AM, Wyller T Bruun, Skulberg A, Os L, Korsmo G
30.06.1996
Erfaringer med fem voksne sikringsdømte Sammendrag Et syndrom preget av hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) er relativt hyppig forekommende i...
Magnus P, Stigum H, Nord E, Bjørndal A, Samdal H Holm, Skulberg A, Heier HE
20.04.1996
Bør blodgivere testes for HTLV-I/II-infeksjon? Sammendrag I planleggingen av forebyggende helsearbeid er målebegrepet kvalitetsjusterte leveår (QALYs) et hjelpemiddel. Som eksempel analyseres...