Stigum H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stigum H

Samdal HH, Skaug K, Stigum H, Hervig T, Kjeldsen-Kragh J, Skar AG
20.01.1999
Sammendrag I løpet av 1996-97 ble 33638 norske blodgivere undersøkt for infeksjon med humant T-lymfotropt virus type I og II (HTLV-I/II). Formålet med undersøkelsen var å skaffe grunnlag for å...
Magnus P, Stigum H, Nord E, Bjørndal A, Samdal H Holm, Skulberg A, Heier HE
20.04.1996
Bør blodgivere testes for HTLV-I/II-infeksjon? Sammendrag I planleggingen av forebyggende helsearbeid er målebegrepet kvalitetsjusterte leveår (QALYs) et hjelpemiddel. Som eksempel analyseres...
Eskild A, Stigum H, Magnus P
30.01.1996
Sammendrag HIV-/AIDS-epidemien i Norge er ikke blitt så omfattende som vi fryktet for ti år siden. De faktorene som påvirker HIV-spredning, er forekomst av viruset, HIV-transmisjonsraten, varighet av...