Magnus P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnus P

Magnus P, Harris JR, Nystad W, Tambs K
20.09.1999
Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å beskrive tvillingstudiers plass i medisinsk årsaksforskning, med astma som eksempel. Tvillingundersøkelser gir svar på den relative betydningen av arv...
Magnus P
20.06.1998
I jungelen av informasjon i helsevesenet dukker de opp: helseregistrene. Ingen vet helt hvor mange de er eller hvordan de brukes. På dette viset er Norge seg selv likt. Flere epidemiologer og...
Magnus P, Eskild A
28.02.1998
Sammendrag Hensikten med artikkelen er å gjennomgå risikoanalyse i forebyggende medisin. Risikoanalyse består av tre hoveddeler; risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikasjon. Eksponering...
Nystad W, Magnus P, Søyseth V
20.02.1997
Sammendrag I Norge er det gjennomført flere spørreskjemaundersøkelser av forekomsten av astma blant skolebarn hvor resultatene kan sammenliknes. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive...
Dybing E, Schwarze PE, Løvik M, Magnus P
10.08.1996
Luftforurensningen i norske byer og tettsteder har endret seg betydelig de siste 20-30 årene. Fra en situasjon dominert av utslipp fra industri og boligoppvarming, har vi nå en situasjon som i høy...
Magnus P, Stigum H, Nord E, Bjørndal A, Samdal H Holm, Skulberg A, Heier HE
20.04.1996
Bør blodgivere testes for HTLV-I/II-infeksjon? Sammendrag I planleggingen av forebyggende helsearbeid er målebegrepet kvalitetsjusterte leveår (QALYs) et hjelpemiddel. Som eksempel analyseres...
Eskild A, Stigum H, Magnus P
30.01.1996
Sammendrag HIV-/AIDS-epidemien i Norge er ikke blitt så omfattende som vi fryktet for ti år siden. De faktorene som påvirker HIV-spredning, er forekomst av viruset, HIV-transmisjonsraten, varighet av...