Vi intervjuer
NO IMAGE
10.12.2002
– Vet du hva Sjoghetta er? spør Per Stavem med et lurt glimt i øyet. – Jo, det er hva de kaller Snøhetta på Dovre. Foto I. M. Høie – En av mine svakheter er at den ene assosiasjonen tar den andre,...
NO IMAGE
30.11.2002
– Traumebehandling er lagarbeid, men til sjuende og sist er det kirurgen som må ta beslutningene, sier Johan Pillgram-Larsen. Foto T. Sundar Fra inngangen til akuttmottaket er det bare noen få steg...
NO IMAGE
20.11.2002
Gerd-Ragna Bloch Thorsen løfter psykiske lidelser opp og frem i lyset: – For å få en psykisk lidelse trenger du en sjel. For å få hjerteinfarkt trenger du bare en muskel. Foto I.M. Høie Værgudene har...
NO IMAGE
10.11.2002
Etter at Øresunds-broen åpnet i 2000, tar togreisen bare 45 minutter fra København til Lund i Sør-Sverige. Målet for Tidsskriftets reise til den skånske universitetsbyen er Biomedicinskt Centrum,...
NO IMAGE
30.10.2002
Tilsynsmyndigheten sitter med riset bak speilet, men også rådgivning hører til fylkeslegens primære arbeidsoppgaver. – Eksemplene er svært mange på at virksomheter vi besøker, tar ansvar og rydder...
NO IMAGE
20.10.2002
– 11. september 2001 forandret alt. Smittevernberedskapen ble for alvor satt på prøve da det kom trusler om miltbrannspredning, sier Preben Aavitsland som skal lede Folkehelseinstituttets nye...
NO IMAGE
10.10.2002
– Bevissthetsnivået på hva tvang er, er lavt ved norske sykehjem, mener professor i alderspsykiatri Knut Engedal. Foto I.M. Høie Det er tvingende nødvendig å regulere bruk av tvang og rettighets-...
NO IMAGE
30.09.2002
Allmennlegen bruker en kasuistikk for å illustrere utfordringene han står overfor i møte med unge pasienter: En 15-årig gutt kommer til det lokale legesenteret med mistanke om alvorlig...
NO IMAGE
20.09.2002
– Det er ikke til å unngå at noen vil oppleve at kvalitet eller tilgjengelighet blir dårligere når funksjoner blir delt mellom sykehus, sier Trine Magnus, fagdirektør i Helse Nord RHF. Foto I. M...
NO IMAGE
10.09.2002
– Schizofreni og homofili som samfunnsfenomener har mange fellestrekk: Det finnes overalt, i alle kulturer. For å øke integreringen og unngå ytterligere stigmatisering, har vi leger et ansvar for å...