Minileder

Are Brean

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Mette Brekke
Torben Wisborg
Dorothy J. Dankel
Simon N. Dankel
Ole Grønli
Anne Høye
Preben Aavitsland

Kommentarer

Jens Petter Berg
Ivar Prydz Gladhaug
Oddfrid Aas
Jan Vilis Haanes
Trude Fossum
Ingrid Sivesind Mehlum
Britt Randem
Jens-Tore Granslo
May Brit Lund
Trond Trætteberg Serkland
Thomas Pahr
Ingrid Anna Teigen
Jon Andsnes Berg

Rettelse

Øivind Ekeberg
Øyvind Urnes
Elfrida Hartveit Kvarstein
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
Erlend Hem

Debatt

Kronikk

Jasper Littmann
Gunnar Skov Simonsen

Fra andre tidsskrifter

Originalartikler

Tom Borza
Knut Engedal
Sverre Bergh
Geir Selbæk
Marit Tveito
Marte Handal
Knut Engedal
Robert Løvsletten Smith
Gudrun Høiseth
Svetlana Skurtveit

Noe å lære av

Bjørn Christian Olsen
Tore Taksdal Stubhaug
Jacob Dag Berild
Karin Skjellegrind
Håkon Bergseng

Kort kasuistikk

Håkon Ihle-Hansen
Siri Margrete Hugo Lohne
Eline Dahl-Hansen

Medisinsk etikk

Medisinen i bilder

Bjørn-Tore Listog Sundet
Daniel Fossum Bratbak
Erik Magnus Berntsen

Medisin og tall

Intervju

Christina Svanstrøm

Essay

Anne Kveim Lie

Legelivet

Frederik Emil Juul

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Minneord

Jon Birger Haug
Finn Korsrud
Bent Von Der Lippe
Ole Didrik Lærum
Bjørn Myrvang
Erik Aubert
Kjell B. Hellum
Rolf Kåresen
Frode Larsen
Paul Linnestad
Paul N. Fuglesang
Morten Harboe Bain

Aktuelt i foreningen

Tor Martin Nilsen
Vilde Baugstø
Lisbet T. Kongsvik
Tor Martin Nilsen
Vilde Baugstø