m2019/16
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Rettelse
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikler
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinsk etikk
Medisinen i bilder

Hjerne i klem

Intervju
Essay
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Minneord

Oddbjørn Brubakk

Oddbjørn Brubakk

Aktuelt i foreningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media