Oddbjørn Brubakk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår venn Oddbjørn Brubakk døde 79 år gammel 28. august 2019.

  Oddbjørn var overlege på Sarpsborg sykehus i 20 år og en vesentlig bidragsyter for avdelingens høye faglige nivå og gode miljø. Han flyttet til Ullevål sykehus i 1998, der han var avdelingsoverlege til pensjonering i 2010. Oddbjørn var en munter fyr. Etter at han tiltrådte på Ullevål, sa avdelingssykepleier at det hadde vært ledd mer på avdelingen de siste to uker enn i de siste to år. Sjefens pianomusikk fra klaver på kontoret har nok bidratt til avspente morgenmøter. Han drev avdelingen godt både for pasienter og forskere. Den imponerende innsatsen for hiv/aids fra avdelingens mange ansatte er synliggjort som en mindre del av en infeksjonsmedisinsk utstilling på Ullevål museum.

  Oddbjørn kjente sitt fag godt, og han kunne områ seg kvikt, som det framgår av artikkelen «Lysande ferdaminne» i Pestposten. Han forteller der om et møte om septikemi på Solstrand ved Bergen. Han hadde forberedt et foredrag, men ble litt utrygg da han erfarte at møtets «infeksjonsguruer» kom direkte fra en kongress om samme tema i Stockholm. Oddbjørn tok poenget og fant en vinkling han likte og kunne godt som fagmann: hjerte- og karresponsen ved alvorlig infeksjon. Utover natta skrev han et nytt foredrag, som han noe nervøs presenterte neste dag. På flyet hjemover sa en av «guruene» at han hadde vært god. Alene på toget hjem grublet Oddbjørn over denne rosen, og sa til seg selv at det nok var takk for maten-talen hans vedkommende hadde snakket om. Beskjeden på egne vegne var han, men uten grunn.

  Vi som har undertegnet denne hilsen, har i mange år vært i doktorklubb med Oddbjørn. Den er en hyggegruppe som gir rom for mimring og udokumenterbare innspill av både faglig og sosial karakter, men dens viktigste funksjon er å holde fast på vennskap fra studietiden. Klubbens Fagerborg-fraksjon gikk i noen år korte onsdagsturer. De hadde mer preg av kontrakturprofylakse enn kondisjonstrening, med innlagt kaffepause og prat. Da kunne Oddbjørn dvele ved sine hardangerrøtter og fortelle om industristedet Ålvik med sin sosiale struktur og om store kunstnere som komponisten Geirr Tveitt og dikteren Olav H. Hauge, hvis dikt Oddbjørn gledet seg over. Vi takker Oddbjørn for godt følge med noen linjer fra Hauges dikt «Det er den draumen»:

  Det er den draumen me ber på

  at noko vedunderleg skal skje,

  at me ei morgonstund skal glida inn

  På ein våg me ikkje har visst um.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media