Mindre kardiovaskulær sykdom etter fedmekirurgi

Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Overvektige pasienter med type 2-diabetes som gjennomgår fedmekirurgi, har lavere risiko for kardiovaskulære hendelser enn de som ikke fedmeopereres.

Illustrasjon: Ikon Images / NTB Scanpix

I en retrospektiv kohortstudie ble ca. 2 300 amerikanske overvektige personer med type 2-diabetes som gjennomgikk fedmeoperasjon, sammenlignet med ca. 11 000 kontrollpersoner (1). I løpet av oppfølgingstiden på åtte år var 385 pasienter i kirurgigruppen og over 3 243 i kontrollgruppen døde eller rammet av koronarsykdom, cerebrovaskulær hendelse, hjertesvikt, nefropati eller atrieflimmer, dvs. en kumulativ insidens på hhv. 30,8 % og 47,7 % (p < 0,001).

– Flere studier har vist at fedmekirurgi ved diabetes gir betydelig bedring av kardiovaskulære risikofaktorer som søvnapné, høyt blodtrykk og høyt kolesterolnivå, og ikke sjelden remisjon av diabetes, sier Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

– Derfor er funnene i denne studien ikke overraskende, sier han. Han påpeker likevel at det er mange kjente og ukjente forskjeller mellom de to gruppene i studien, og at studien derfor må oppfattes som hypotesegenererende.

– Det er behov for randomiserte kontrollerte studier. Fedmekirurgi bør ikke brukes i større utstrekning for å forebygge fremtidig sykdom og død hos overvektige diabetikere, for dokumentasjonen for en mulig forebyggende effekt er fortsatt svak, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler