Jermund Olav Liljedal

Minneord Indremedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jermund Olav Liljedal gikk ut av tiden 8.9.2019, 84 år gammel. Et langt liv – og et langt legeliv – er over.

  Jermund Olav Liljedal kom første gang til Lofoten som lege i turnus i 1965. Han var distriktslege i Moskenes og Flakstad frem til 1967, da han begynte på Gravdal sykehus som assistentlege. Etter den tid ble han værende i Lofoten, mye takket være Anna Margrete. Han tapte sitt hjerte både til henne og til Lofoten.

  Etter spesialisering i indremedisin ble han etter hvert overlege på indremedisinsk avdeling på Gravdal frem til pensjonsalder. Etter dette arbeidet han delvis som privatpraktiserende spesialist og delvis som vikar på sykehuset. Pensjonering var ikke hans greie.

  Jeg minnes Liljedal som vi kalte ham, fra min start som turnuslege i 1980. Jeg var særdeles ung, usikker og lite forstandig, mens han var en ung og fremadstormende indremedisiner.

  Han var faglig meget dyktig og ikke minst villig til å lære bort sitt fag. Han kunne virke litt vanskelig å trenge inn på, kanskje noe formell, men hans dyktighet og fagkunnskaper overskygget den myndige væremåten. Han var klartenkt, hadde innsikt, og vi andre lærte mye av å lytte til hans kunnskaper og erfaring.

  Liljedal var litt av den gamle typen lege. Han så aldri på klokken, tenkte aldri arbeidstid. For ham var pasientene alltid det viktigste og han stilte til enhver tid opp for dem. Dr. Liljedal var en institusjon i Lofoten. Han levde og åndet for Gravdal sykehus, og sammen med legepersonligheter som Burgess, Gjernes, Bergsdal, Myrseth, Jentoft, Heger og Nordstrand utgjorde han den faglige kjernen på Gravdal sykehus.

  Dette var en tid med stabil og tydelig faglig kompetanse, tydelig sykehusprofil og stor grad av sykehusautonomi. For oss i kommunene var dr. Liljedal en lege vi turte å ringe til. Vi fikk alltid klare og gode svar. Han støttet oss når vi trengte støtte, men korrigerte oss når vi trengte det. Han kunne være streng og litt rett frem, men også ydmyk og be om godt vær.

  Dr. Liljedal var med på å forme oss unge leger på Gravdal sykehus og i kommunene i 1980-årene. For sykehuset var han som administrativ avdelings- og sjeflege en svær ressurs. Tidligere direktør ved Gravdal sykehus Steinar Pleym Pedersen har beskrevet ham som en bauta i sykehusets historie. Det er med gode minner og stor ydmykhet vi har tatt farvel med en av Lofotens store legepersonligheter gjennom tidene.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media