Burde følge med opptaksbrevet til medisinstudiet

Anmeldelser Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Magne Nylenna

  Samfunnsmedisin på norsk

  287 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 429

  ISBN 978-82-05-53008-9

  Dette er en grunnleggende innføring i norsk helsevesen og hvordan medisinsk kunnskap har påvirket, og påvirker, samfunnet og det politiske landskapet. Boken er oversiktlig og delt i tre deler. Del en gir innsikt i den samfunnsmedisinske tenkemåte og historiske rammeverk. Del to gir leseren generell kunnskap om samfunnsmedisinens temaer, mens den tredje delen er mer praktisk rettet og kan benyttes som oppslagsverk ved oppgaveløsning og praktisk anvendelse av samfunnsmedisin. Boken er lettlest, med klart og tydelig språk, og krever ingen profesjonelle forkunnskaper innen medisin. Teksten er kunnskapsbasert og inneholder både kildehenvisning og drøfting av konsekvenser for ulike tiltak og tilnærminger.

  Nylennas gjennomgang av samfunnsmedisinen er en klar oppfordring til leseren om aktivt å skape sitt fag. Han er ikke redd for å peke på svakheter, som todelingen av helsevesenet, mangel på leger i ledelse, prioriteringsutfordringer og den allmenne misoppfattelsen av at helsevesenet «skal fikse alt». Boken gir innsikt i grensene for medisinsk kunnskap, og forteller hvor viktig det er at leger er bevisst det ansvaret og den påvirkningskraften de har.

  Samfunnsmedisinsk kunnskap er åpenbart nyttig for samfunnsmedisineren selv, men også i andre grener av medisinen. Vi gjør klokt i å kjenne systemet vi skal virke i, enten det er som kirurg, indremedisiner eller allmennlege. Dette er et stort tema, som fort kan fremstå diffust og vanskelig å få tak i. Forfatteren skriver selv i forordet at han «håper å vise hvordan kunnskap om samfunn og medisin kan kombineres og hvordan kombinasjonen kan benyttes til å forbedre både helse og helsetjenester». Det målet har han oppnådd. Han har også klart å holde boken kortfattet, uten å gå på akkord med dybden i analysene.

  Jeg vil sterkt anbefale Samfunnsmedisin på norsk, spesielt til alle medisinstudenter, men også til mer erfarne utøvere av faget. Hvis jeg kunne ønsket meg én ting, ville det vært å få del én og to som lydbok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media