Kåre Harald Almåsbakk

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kåre Harald Almåsbakk døde 3. september 2019 etter lengre tids sykdom.

  Han ble født i Skogn 14. mars 1939 og tok examen artium i Levanger i 1959. Han ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1965. Etter turnustjeneste ved Telemark Sentralsjukehus i Skien og Selbu og militærtjeneste ved Trandum leir startet han sin utdannelse i generell kirurgi ved Sandnessjøen Sykehus i august 1968, der han var ansatt frem til oktober 1972. Han var deretter ansatt ved Kirurgisk avdeling, Innherred sykehus. I årene 1974–76 fortsatte han sin kirurgiske utdannelse ved Kirurgisk avdeling, Sentralsykehuset i Akershus. Hovedutdannelsen i ortopedisk kirurgi fikk han ved Regionsykehuset i Trondheim i perioden 1976–80. Under denne tiden tjenestegjorde han også 6 måneder ved nevrokirurgisk avdeling.

  Etter spesialistgodkjenning i generell og ortopedisk kirurgi i 1980 begynte han som overlege ved Kirurgisk avdeling, Innherred Sykehus (nå Sykehuset Levanger), der han var tilsatt inntil han gikk av med pensjon i 2006.

  Almåsbakk bygget opp faget ortopedisk kirurgi ved Sykehuset Levanger og fikk etablert en egen ortopedisk seksjon. Han var en meget dyktig ortopedisk kirurg: kjent for sin stor arbeidskapasitet og meget grundig, både når det gjaldt kirurgisk teknikk, forberedelser til inngrep og senere oppfølging. Han sørget for at operasjonsavdelingen var oppdatert med bare det beste av operasjonsinstrumenter og annet utstyr.

  Almåsbakk var spesielt engasjert i barneortopediske problemstillinger, inkludert klumpfotbehandling. Han etablerte tverrfaglig samarbeide med Trøndelag Ortopediske verksted og sørget for at verkstedet fikk en egen stasjon ved sykehuset.

  Han var også en god læremester for mange leger i utdannelse.

  I årene 1995 til 2001 arbeidet Almåsbakk i administrative stillinger som Klinikksjef ved Kirurgisk klinikk og Blokksjef for daværende Somatisk klinikk, oppgaver han skjøttet med full kontroll på økonomi, personale og planlegging av store innkjøp. Etter denne tiden trappet han gradvis ned.

  Ved siden av arbeidet var Kåre engasjert på mange områder. Lenge drev han gård på Levangernesset. Han var politisk engasjert, i en periode var han varaordfører og et sentralt medlem i landbruksnemda. Han spilte tuba og kjørte motorsykkel. Hans stolthet var nok en Honda Goldwing med tilhenger.

  Han etterlater seg sin kone Greta, og fire barn, åtte barnebarn og to oldebarn.

  Vi minnes Kåre som en fargerik og tydelig fagperson som nedla et stort arbeid for Sykehuset Levanger og pasientene i området.

  På vegne av tidligere kolleger ved Sykehuset Levanger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media