m2023/9
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentar
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Noe å lære av

En mann i 70-årene med utmattelse og nyresvikt

Kort kasuistikk

Tymom med pleurametastaser

Medisin og tall
Fra fagmiljøene
Intervju
Legelivet
Ett døgn med
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Dag Kjartan Jensen

Petter Kristensen

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media