Analgetika mot akutt lumbago?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dokumentasjonen for effekt og sikkerhet ved bruk av analgetika mot akutt lumbago er sparsom.

  Illustrasjonsfoto: Elisaveta Ivanova / iStock
  Illustrasjonsfoto: Elisaveta Ivanova / iStock

  Akutt lumbago er en svært vanlig tilstand. Behandlingen består av informasjon, fortsatt fysisk aktivitet og eventuelt smertestillende legemidler. Innbyrdes effekter og risikoprofil av analgetika er imidlertid lite studert.

  Effekt og sikkerhet ved bruk av analgetika ved akutt lumbago har nylig vært gjenstand for en systematisk oversikt og metaanalyse (1). Metaanalysen er basert på 98 randomiserte kliniske studier publisert de siste 60 årene med til sammen flere enn 15 000 pasienter. Totalt ble 69 forskjellige medikamenter eller kombinasjoner av medikamenter undersøkt. Med forbehold om at kvaliteten på evidensen var lav, hadde 17 preparater smertereduserende effekt sammenliknet med placebo. Behandling med tramadol, baklofen og kombinasjon av paracetamol og tramadol var forbundet med økt antall alvorlige hendelser. Resultatene tyder på at leger bør utvise forsiktighet ved forskrivning av analgetika til pasienter med akutt lumbago.

  – Smertelindring ved akutt lumbago er vanskelig å studere fordi smerteintensitet varierer meget fra person til person, og fordi de fleste blir spontant bra i løpet av to–tre uker, sier Johan Ræder, anestesilege og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han påpeker at det selv med store studiegrupper må være betydelige forskjeller i smertereduksjon for å gi statistisk signifikans og evidens i en studie, og at resultatet fra metaanalysen, til tross for at den omfatter hele 98 enkeltstudier, dessverre er usikkert og preget av svært ujevn og til dels lav kvalitet på de enkelte studiene.

  – Studien bekrefter likevel at paracetamol har liten eller ingen effekt på akutt lumbago, mens ikke-steroide antiinflammatoriske midler kan gi en beskjeden smertereduksjon. Bivirkninger er trolig underrapportert. Forfatterne unnlater også å diskutere betenkeligheter ved å bruke opioider ved akutt lumbago, sier Ræder.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media