m2022/4
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Debatt
Kronikk
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Intervju
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Berit Holten

Bengt I. Lindskog

Jan Jacob Buskop

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media