Landsstyremøte 2006
NO IMAGE
22.06.2006
Legeforeningens rapport om lokalsykehusenes fremtidige rolle ble mottatt som en gave fra oven av stortingspolitikere. Helseministeren ble oppfordret til å bruke rapporten som grunnlag for en bredere...
NO IMAGE
22.06.2006
I kjølvannet av diskusjonen om lokalsykehusenes fremtidige rolle vedtok landsstyret enstemmig følgende resolusjon: Lokalsjukehusfunksjonen må styrkast både på små og store sjukehus Landsstyret i...
NO IMAGE
22.06.2006
Legeforeningens landsstyre vedtok enstemmig en resolusjon som oppfordrer myndighetene til å få fortgang i arbeidet med å sikre muligheten for etablering av interkommunalt legevaktsamarbeid...
NO IMAGE
22.06.2006
Etter stor innsats fra redaksjonsutvalget og halvannen times votering ble Legeforeningens nye lover vedtatt på Landsstyremøtets siste dag. God stemning preget prøvevoteringen om lovene. Foto Lise B...
NO IMAGE
22.06.2006
Vind i seilene gir oppskriften på hvordan Legeforeningen kan «reise kjerringa» for norsk medisinsk forskning, sa Ole M. Sejersted da han presenterte rapporten om Legeforeningens engasjement i...
NO IMAGE
22.06.2006
Leger Uten Grenser er tildelt årets TV-innsamlingsaksjon. Øyunn Holen. Foto Cecilie Bakken Øyunn Holen i Leger Uten Grenser (LUG) var til stede under landsstyremøtets og fortalte en lydhør forsamling...
NO IMAGE
22.06.2006
Trygve Meidell Kongshavn, leder i Buskerud lægeforening, ønsket velkommen til neste års landsmøte på Kongsberg fra tirsdag 22. – fredag 25. mai.
NO IMAGE
22.06.2006
Vi har spurt noen av delegatene hva de synes om forskningsmeldingen Vind i seilene for medisinsk forskning og arbeidet for å bedre rammevilkårene for forskning, samt hva de synes om de nye lovene og...
NO IMAGE
23.02.2006
Legeforeningen ønsker landsstyret, gjester, kolleger, sekretariat og Tidsskriftet hjertelig velkommen til et innholdsrikt landsstyremøte i Oslo – på Soria Moria i vårsol! Soria Moria ligger ved...
NO IMAGE
23.02.2006
Årets landsstyremøte finner sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo fra 10.–12. mai. Vedlagt dette nummer av Tidsskriftet følger påmeldingsskjema til møtet. Alle er velkommen...