Diskuterte rammevilkår for god medisinsk forskning

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Vind i seilene gir oppskriften på hvordan Legeforeningen kan «reise kjerringa» for norsk medisinsk forskning, sa Ole M. Sejersted da han presenterte rapporten om Legeforeningens engasjement i medisinsk forskning.

Ole M. Sejersted. Foto Lise B. Johannessen

Sejersted, som leder Legeforeningens forskningsutvalg, la til at begrepet «å reise kjerringa» betyr å reise den største masten for å få litt fart på båten. – Tiden vil vise om vi har fått opp masten, sa han.

Rapporten gir en bred gjennomgang av Legeforeningens plass og rolle i forhold til norsk medisinsk forskning og konkluderer med i alt 15 forslag til konkrete tiltak. Sejersted trakk spesielt frem de fem første punktene.

I punkt 1 foreslås det at Legeforeningens skal ta initiativ til å nedsette et utvalg som skal komme med konkrete forslag til hvordan dobbeltløpet medisinsk spesialitet og doktorgrad kan fullføres mer effektiv enn i dag, hvordan de to løp kan samordnes, og hvordan praksis, kurs og eventuelt andre aktiviteter i størst mulig grad kan kvalifisere i begge løp. I punkt 2 fremgår det at Legeforeningen vil arbeide for at leger i faste vitenskapelige stillinger blir i stillingene ved å sikre gode rammebetingelser knyttet til stillingene og lønn tilsvarende kolleger i klinisk arbeid. Punkt 3 fastslår at Legeforeningen vil arbeide for at alle leger med doktorgrad gis et ekstra lønnstillegg på 20 % av basislønn. I punkt 4 fremgår det at Legeforeningen vil samarbeide med de akademiske miljøene og det offentlige om å få på plass et særskilt forskingsfond for allmennpraksis. Det er nødvendig med en helhetlig, nasjonal struktur der forskningsenheter opprettes og knyttes til de etablerte og leende allmennmedisinske forskningsmiljøene. I punkt 5 beskrives Legeforeningen i formålsparagraf det å fremme medisinsk forskning og forskningsetikk som et separat formål, i et eget punkt.

Landsstyret sluttet seg enstemmig til det foreslåtte punktprogrammet og ber om at en rapport om arbeidets fremdrift legges frem for landsstyret ved møtet i 2008.

Rapporten er tilgjengelig på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=99706

Anbefalte artikler