Tema
NO IMAGE
18.12.2003
Ekspedisjoner i polare strøk kan være farefulle og setter deltakerne på store prøver under vanskelige klimatiske forhold og med mye fysisk slit. Deltakerne lever tett og trangt på hverandre, isolert...
NO IMAGE
18.12.2003
Våren 1901 drog Sverre Hassel og Gunerius Isachsen fra Otto Sverdrups andre Fram-ekspedisjon på en 1 400 km sledetur med hunder rundt Amund og Ellef Ringnes Land i Nord-Canada (fig 1) ( 1 , 2 ). For...
NO IMAGE
18.12.2003
Hjalmar Johansens selvmord på nyåret 1913 skaket opp vår unge nasjon ( 1 ). Han var blant de menn som deltok i den første Fram-ferden over Nordishavet i 1893 – 96 og ble hedret med St. Olavs Orden (...
NO IMAGE
18.12.2003
Figur 1 Carsten Borchgrevink i Antarktis i 1894 ( 12 ) De unge legene som meldte seg til polartoktene fra 1880 til slutten av den første verdenskrig, kunne få et avgjørende ord ved valg av kost, klær...
NO IMAGE
18.12.2003
Skadelidte var 21 år og arbeidet som mannskap på Lance (fig 1). 25.1.2001 lånte han en snøscooter for å kjøre tur sammen med to andre. Han mistet kontrollen over kjøretøyet, ble kastet av og pådrog...
NO IMAGE
20.11.2002
Ved årsskiftet 2001 ble lov om personvern m.m. fra 1980 erstattet av lov om behandling av personopplysninger, i kortform kalt personopplysningsloven. Det ble samtidig gitt forskrifter til loven. Fra...
NO IMAGE
20.11.2002
Legens taushetsplikt er en grunnleggende del av yrkesutøvelsen. Dette gjenspeiles i den tydelige regelen om taushetsplikten i helsepersonelloven § 21. Bestemmelsen pålegger helsepersonell en aktiv...
NO IMAGE
20.11.2002
Helseøkonomi har hovedområdene systemanalyse og nytte-kostnads-analyse . I systemanalyse studerer man virkninger av helsevesenets institusjoner, lovbestemmelser, organisering og incentivstrukturer på...
NO IMAGE
10.11.2002
Det er gått over 100 år siden det første kontrollerte kliniske forsøket. I 1898 undersøkte dansken J. Fibiger effekt av serumbehandling ved difteri. Pasienter som ble innlagt den ene dagen, fikk...
NO IMAGE
10.11.2002
Fra de første varsellampene ble tent om en mulig sammenheng mellom maternell rubellainfeksjon i svangerskapet og medfødt katarakt hos barnet og til en effektiv, pålitelig og trygg vaksine mot...