Annonse
Annonse
Klinisk nevrofysiologi
16.06.2015
Diagnosen epilepsi kan nå stilles etter kun ett uprovosert epileptisk anfall. Dette gir bedre muligheter for å komme tidlig i gang med behandling hos særlig anfallsutsatte pasienter. Epilepsi er et...
21.04.2015
Det er viktig å holde seg oppdatert ved å lese fagartikler. Enda viktigere er det å huske det man leser Foto: Sivert Almvik En student spurte meg nylig i en fullsatt sal: «Må vi lese hele kapitlet...
11.11.2014
Mange hodepinepasienter har bedre objektiv søvnkvalitet enn friske personer uten hodepine, men opplever likevel redusert subjektiv søvnkvalitet. Morten Engstrøm. Foto: Geri Mogen Hodepine kan både...
17.06.2014
En kvinne i 80-årene ble funnet på gulvet i sitt hjem. Hun var hypoterm, forvirret og hadde smerter i nakken. Ambulansepersonalet observerte rykninger i høyre bein. Pasienten fikk forbigående...
12.11.2013
Mer forskning på klinisk relevans av ikke-medikamentell smertebehandling vil kunne ha stor betydning for mange Smerter i en eller annen form er meget vanlig i befolkningen ( 1 ). Smerter kan være...
06.08.2013
Utredning av sjeldne medfødte nevromuskulære sykdommer kan være vanskelig. Selv om muskelbiopsi og nevrofysiologisk utredning gir viktig informasjon, kan det være genetiske undersøkelser som gir...
11.06.2013
Elektroencefalografi (EEG) er først og fremst nyttig i diagnostikken av epilepsi og andre hjernesykdommer ( 1 ), men det er flere grunner til at EEG også er en viktig undersøkelse i psykiatrisk...
11.06.2013
Allerede i en babylonsk tekst fra år 1050 f.Kr. er det beskrevet en person med epilepsi som utviklet psykose ( 1 ). Sammenliknet med den generelle befolkning er det i en rekke studier funnet økt...
07.05.2013
Fremkalt respons-undersøkelser (evoked potentials, EP) er nevrofysiologiske undersøkelser som gir diagnostisk informasjon om ledningsevnen i viktige ledningsbaner i sentralnervesystemet. Prinsippet...
05.03.2013
Til tross for at epilepsi sannsynligvis er underdiagnostisert blant eldre ( 1 , 2 ), er både insidens og prevalens av epilepsi nå høyere blant dem som er over 65 år enn i noen annen aldersgruppe ( 3...