Indremedisin
15.01.2021
Kreftpasienter ble ekskludert fra de første studiene av vaksiner mot covid-19, men likevel blir disse pasientene anbefalt prioritert for vaksinering. Vi mener kreftpasienter trygt kan vaksineres, men...
11.01.2021
Syfilis og nevrosyfilis er fortsatt aktuelle diagnoser i Norge. Vi beskriver her en pasient med ensidig ptose og dobbeltsyn, der anamnesen ga mistanke om syfilis. En mann i 30-årene med kjent...
NO IMAGE
11.01.2021
Trombocytopeni er definert som trombocyttmengde < 150 · 10 9 /L og forekommer hyppig hos kritisk syke pasienter. Tilstanden utvikles som følge av redusert produksjon, økt...
06.01.2021
Pankreaskreft har høy dødelighet og symptombyrde og rammer stadig flere nordmenn. Et dedikert kvalitetsregister kan bli avgjørende for å sikre god behandling. Femårsoverlevelsen av pankreaskreft (...
NO IMAGE
14.12.2020
Michael Donahoe, Mark T. Gladwin Critical Care and Hospitalist Medicine Made Ridiculously Simple 388 s, tab, ill. Miami, FL: MedMaster, 2020. Pris USD 50 ISBN 978-1-935660-34-7 Boken henvender seg...
14.12.2020
Som medisinstudent prøvde Espen Rostrup Nakstad å være minst mulig synlig. Så kom koronaviruset og gjorde ham til Helse-Norges mest synlige mann. Foto: Birgit Solhaug – Da jeg så at de bygde to...
14.12.2020
Sykdomsbildet ved covid-19 kan variere fra asymptomatisk forløp til akutt lungesviktsyndrom (ARDS, acute respiratory distress syndrome ) og død ( 1 ). Det er estimert at 15–40 % av sykehusinnlagte...
14.12.2020
Dødeligheten av covid-19 er ikke konstant. Den vil variere over tid og påvirkes av flere ytre faktorer. Vi opplever bølge nummer to av covid-19 ( 1 ). Mye tyder på at den vil opptre annerledes enn...
03.12.2020
Det første dødsfallet i Norge som skyldtes covid-19, sykdommen forårsaket av viruset SARS-CoV-2, ble rapportert 12.3.2020. Per 10.6.2020 opplyste Folkehelseinstituttet at det var registrert 239...
03.12.2020
Ved covid-19 med truende respirasjonssvikt bør verken eldre eller pasienter i sykehjem fratas muligheten til medikamentell behandling. Dokumentert effekt av medikamentell behandling og erfaringer fra...