Annonse
Annonse
Barnekirurgi
02.06.2015
En 14 måneder gammel jente ble innlagt ved en øre-nese-hals-avdeling med mistanke om at et knappebatteri satt fast i spiserøret. Moren hadde funnet henne mens hun holdt en TV-fjernkontroll som...
24.03.2015
En svensk studie har undersøkt om barn med akutt appendisitt uten perforasjon kan behandles med antibiotika alene. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Akutt appendisitt er den vanligste årsaken...
27.05.2014
Jeg er stolt over å være dyrlege i et land som har en god dyrevelferdslov. Den sikrer dyr grunnleggende beskyttelse og visse rettigheter. Om loven ble utvidet til også å gjelde barn, ville det bedre...
11.03.2014
Skader hos barn under fysisk aktivitet forebygges med stadig flere sikkerhetstiltak og regler. Er vi i ferd med å skape et samfunn der det tryggeste er å holde barna i ro? Norge topper statistikken i...
25.02.2014
Til tross for uttalte politiske mål om elektronisk samhandling mellom sykehus og nasjonale helseregistre har lite skjedd i Norge. Forslag om dataregistrering i strukturert form i elektronisk...
26.11.2013
Currarinos syndrom (CS) ( 1 ) er en sjelden tilstand, med svært variabel klinisk presentasjon, som i en del tilfeller arves autosomalt dominant ( 2 , 3 ). Frem til 2008 var det kun publisert vel 300...
12.11.2013
Store volumer av saltfattige glukoseoppløsninger som man tradisjonelt har gitt til syke, skadede eller nyopererte barn kan føre til hyponatremi og bør erstattes med væsker som inneholder minst 70...
29.10.2013
Både nyfødtomsorgen og kirurgien må ha gjort store fremskritt de siste hundre år, siden de færreste leger i våre dager vil møte en pasient som kvinnen doktor Sommerschild beskriver i sin kasuistikk (...
03.09.2013
Helseforskningsloven stiller krav til internkontrollsystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Vi beskriver erfaringer med etablering og bruk av et slikt system for utlevering av humant...
28.05.2013
Rådet for legeetikk, Norsk barnelegeforening, Legeforeningen og Barneombudet mener at omskjæring uten medisinsk indikasjon hos et menneske uten samtykkekompetanse bryter med grunnleggende medisinsk-...