Forskning på nevroblastom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

To norske forskere har deltatt i det omfattende internasjonale arbeidet.

Det ligger mye arbeid bak de to artiklene i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of Clinical Oncology – et godt eksempel på hva som kan oppnås ved felles anstrengelser over landegrensene. International Neuroblastoma Risk Group (INRG) Task Force ledes av Susan Cohn fra Chicago og Andrew Pearson fra London. Fire komiteer med 7 – 11 medlemmer har dessuten arbeidet med spesifikke oppgaver. Det andre norske medlemmet i gruppen på 52 nevroblastomeksperter er patologen Klaus Beiske fra Rikshospitalet.


Nevroblastom er en sjelden svulstform. Det er om lag åtte nye tilfeller i Norge per år, de aller fleste er spedbarn og småbarn. Forløpet er svært mangeartet. En del blir spontant friske uten behandling og trenger kun observasjon, andre dør på tross av intensiv multimodal behandling.

INRG: International Neuroblastoma Risk Group.

Anbefalte artikler