Thelle DS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thelle DS

Thelle DS
10.12.1999
Sammendrag En epidemiologisk transisjon har funnet sted i løpet av det 20. århundre. Dermed har alderssammensetningen i hele den industrialiserte verden også forandret seg. Forandringene er uttrykk...
Thelle DS
20.04.1999
Sammendrag Det var sparsomt med dødelighetsdata under de siste 20-25 årene i Sovjetunionen. Offisiell statistikk angav at levealderen steg etter at den annen verdenskrig var over, men fra 1990 til...
Thelle DS
30.01.1999
For snart 20 år siden viste man i Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) at personer med tegn til hjertesykdom ikke hadde noen særlig nytte av aktiv blodtrykksbehandling, samtidig som ellers...
Pedersen JI, Johansson L, Thelle DS
20.09.1998
Sammendrag Transfettsyrer dannes ved partiell herding (hydrogenering) av vegetabilske og marine oljer eller ved bakteriell aktivitet i vommen hos drøvtyggere. De finnes derfor i margarin, kjøtt,...
Brekke M, Hjortdahl P, Thelle DS, Celius EG, Heldal E, Joner G, Kvien TK
10.01.1998
Sammendrag Innbyggernes levekår varierer svært mellom ulike deler av Oslo, og aldersjustert dødelighet viser en parallell variasjon. Vi ønsket å vite mer om variasjoner i sykelighet. Vi valgte derfor...
Jenum AK, Stensvold I, Bjartveit K, Thelle DS, Hjermann I
10.01.1998
Sammendrag Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant 40-åringer av begge kjønn fra undersøkelser i Oslo helseråds regi fra 1981-88 er analysert og sammenholdt med data for 40-årige menn i Oslo-...
Jenum AK, Thelle DS, Stensvold I, Hjermann I
10.01.1998
Sammendrag Dødeligheten i Oslo har alltid ligget høyt etter nasjonal målestokk, men det er også store og vedvarende regionale forskjeller i samlet dødelighet av alle årsaker i Oslo. Vi har vurdert de...
Thelle DS
30.05.1997
Sykdommer i hjertets kransarterier er resultatet av fettrik kost, sigarettrøyking og lite mosjon. Slik er det blitt prediket i flere tiår. Da er det ikke så merkelig at antydninger om at sykdommen er...
Thelle DS
10.12.1996
Etter Estonia-katastrofen var det mange som avbestilte turer over Østersjøen. Ekspertene harselerte over dette. De som lot være å ta fergeturen, forlenget livet med brøkdeler av et sekund. Gevinsten...
Thelle DS
10.02.1996
Hvordan skal vi se på kroppsvekt; som estetisk mål, risikofaktor for sykdom eller en egen sykdomsenhet? Er det uvakkert å være overvektig? Representerer de ekstra fire-fem kiloene en påminnelse om at...