Transfettsyrer og helse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Transfettsyrer dannes ved partiell herding (hydrogenering) av vegetabilske og marine oljer eller ved bakteriellaktivitet i vommen hos drøvtyggere. De finnes derfor i margarin, kjøtt, melkefett og bakervarer. Umettede fettsyrer itransform har en mer utrettet struktur enn tilsvarende cisfettsyrer, og de får derved egenskaper mer som mettedefettsyrer. I dyreforsøk er det vist at transfettsyrer kan konkurrere med essensielle fettsyrer om elongerings- ogdesatureringsreaksjoner og derved påvirke danningen av eikosanoider. Transfettsyrer i kosten øker LDL-kolesterolnivået,men mindre enn de mettede fettsyrene C12-C16. De reduserer HDL-kolesterolnivået og øker nivået av Lp(a). Ved disseuheldige effekter på blodlipidene er det å forvente at de vil øke risiko for koronar hjertesykdom. Dette er bekreftet imange, men ikke alle, epidemiologiske undersøkelser. Forutsatt at kosten inneholder tilstrekkelig med essensiellefettsyrer, er det ikke sterke holdepunkter for at transfettsyrer har andre uheldige effekter på helsen. Inntak avtransfettsyrer er betydelig redusert i løpet av de siste tiår i Norge (fra anslagsvis ca. 15 g/d i 1958 til ca. 4 g/d i1996). I forhold til det omkring 8-10 ganger høyere inntak av mettede fettsyrer må derfor transfettsyrenes helsemessigebetydning nå ansees som liten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media