Dødelighetsutviklingen i Russland

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det var sparsomt med dødelighetsdata under de siste 20-25 årene i Sovjetunionen. Offisiell statistikk angav atlevealderen steg etter at den annen verdenskrig var over, men fra 1990 til 1994 var det et dramatisk fall på fem år igjennomsnittlig levealder. Dette fallet skyldes i hovedsak en sterk økning i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer ogi antall dødsfall pga. vold. Utviklingen settes i samband med den sosiale oppløsning som har preget store deler avRussland i 1990-årene, og mer direkte til et ganske uhemmet og selv for russiske forhold voldsomt alkoholforbruk. Detrussiske drikkemønsteret, med intense fylleperioder, gjenspeiles i dødsstatistikken ved at det er en opphopning avdødsfall relatert til hjerte- og karsykdommer samt dødsfall pga. vold på fredag til og med søndag, mens de andreukedagene viser lavere tall. Observasjonene i Russland taler for at intense drikkeperioder øker risikoen for plutseligdød, og når det totale alkoholforbruket er høyt, vil dette gjenspeiles i dødsstatistikken. Dødsstatistikken er etsensitivt mål for sosiale endringer, og spesielt synes dramatiske sosiale forverringer å gi seg utslag i økt dødelighetav hjerte- og karsykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media