Stine Nesje

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stine Nesje

Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar
20.10.2002
Regjeringen foreslår at det bevilges 2,35 milliarder kroner til opptrappingsplanen for psykisk helse neste år. Dette er en reell økning på 670 millioner kroner i forhold til 2002. Selv om denne...
Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar
20.10.2002
Universitetssykehusene i Oslo har det siste året arbeidet på spreng for å skaffe penger til et nasjonalt senter for positronemisjonstomografi (1). PET er en nukleærmedisinsk bildeteknologi som får...
Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar
20.10.2002
Inntil videre skal dagens pasientbro til utlandet opprettholdes, men i mindre skala enn før. I statsbudsjettet er det avsatt 60 millioner kroner til behandling i utlandet. Tilbudet gjelder...
Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar
20.10.2002
Midlene som bevilges over Sosialdepartementets budsjett, skal brukes til å bedre helsetilbudet, forebyggende arbeid lokalt og bedre botilbud for rusmiddelmisbrukere. Det er også satt av 23 millioner...
Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar
20.10.2002
Det sier sentralstyremedlem Einar Hysing i en kommentar til budsjettforslaget. Legeforeningen mener at forslaget ikke tar hensyn til underskuddene i foretakene i 2002, verken ved beregning av...
Stine Nesje
10.01.2002
På sidene er informasjon og diskusjonsforum om problemstillinger som er spesielt interessant for de tillitsvalgte, samlet. De oppdateres jevnlig med aktuell informasjon og blant annet invitasjon til...
Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar
20.10.2002
Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar
20.10.2002
Regjeringen vil innføre et egenandelstak 2 for pasienter som har høye helseutgifter. Kostnadene ved dette tiltaket skal dekkes ved å sette opp egenandelen for legebesøk, fysioterapi og psykologhjelp...