Nye nettsider for tillitsvalgte

Stine Nesje Om forfatteren
Artikkel

På sidene er informasjon og diskusjonsforum om problemstillinger som er spesielt interessant for de tillitsvalgte, samlet. De oppdateres jevnlig med aktuell informasjon og blant annet invitasjon til møter for de tillitsvalgte.

De tillitsvalgte skaper innholdet

Innholdet på siden skapes i stor grad av de tillitsvalgte selv gjennom deltakelse i interaktive diskusjonsfora. Forhandlingsdatabasen, der tillitsvalgte kan legge inn informasjon om resultater av lokale forhandlinger, er integrert i tillitsvalgtsiden. Opplysninger om resultater ett sted kan være av stor nytte for dem som skal i gang med forhandlinger et annet sted.

I tillegg til forhandlingsdatabasen er det lagt opp et diskusjonsforum om statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Her kan tillitsvalgte utveksle erfaringer fra prosessen, stille spørsmål og komme med kommentarer.

Statlig overtakelse

Foreløpig preges sidene av informasjon om og problemstillinger rundt reformen i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til diskusjonsforumet finnes en liste over Legeforeningens representanter i helseforetaksstyrene og nyhetsbrevet Nytt om helseforetak. Men også Dnlf-nytt og forhandlingsdatabasen er å finne på sidene. Planen er også å legge ut tillitsvalgthåndboken.

For tillitsvalgte

Siden er forbeholdt de tillitsvalgte, og det kreves brukernavn og passord for å komme inn på dem. Dette er blant annet fordi de tillitsvalgte skal kunne føle seg fri til å utveksle informasjon og erfaringer med kolleger, uten at dette ansees som offisiell informasjon fra foreningen til medlemmene. Samtidig benyttes siden til å gi informasjon som kun er relevant for de tillitsvalgte, for eksempel invitasjon til tillitsvalgtkurs og møter for de tillitsvalgte.

Siden finnes på www.legeforeningen.no/

tillitsvalgt. Brukernavn og passord er sendt til de tillitsvalgte i brev. Er du tillitsvalgt, men ikke har mottatt brukernavn og passord kan dette skyldes at det ikke er sendt melding til Legeforeningen om at du innehar et slikt verv. Melding om dette kan gis på

http://legeforeningen.no/index.db2?id=1927. Har du mistet brevet med informasjon om brukernavn og passord, kontakt: nettredaksjonen@legeforeningen.no

Anbefalte artikler