Søreide O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Søreide O

Søreide O, Husberg B, Bjøro K, Schrumpf E
20.09.1999
Sammendrag I Norge er det per 1.3. 1999 utført 200 levertransplantasjoner. Ettårs- og treårsoverlevelse for pasienter som er transplantert de siste fire årene (n = 68) er henholdsvis 85% og 75%. I...
Søreide O
20.06.1999
Sammendrag Blair-regjeringen i Storbritannia har formulert en politisk visjon som setter søkelyset på kvaliteten i helsetjenesten (som organisasjon) og på yrkesutøvelsen. Helsetjenesten skal nå...
Søreide O, Førde OH
30.10.1998
Mange ansvarlige fagfolk nærer en voksende uro over invasjonen av utenomfaglige hensyn i spillet om helsetjenesten. Økonomiske, juridiske og byråkratiske forordninger påvirker medisinske beslutninger...
Emblem R, Søreide O, Botten G, Breivik E, Sønderland K
20.11.1997
Sammendrag 216 skadesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning er gjennomgått med hensyn til dokumentasjon i journal av prosedyre, skade, pasientinformasjon og behandlingsindikasjon. Betydning av...
Emblem R, Søreide O, Melsom H, Breivik E, Botten G
30.09.1997
Sammendrag 328 kirurgiske skadesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning er gjennomgått for å etablere et kvalitetsutviklende tilbakemeldingssystem til sykehusene. 8% av skadene hadde oppstått...
Fiane AE, Geiran OR, Søreide O, Thorsby E, Aasen AO
20.03.1997
Sammendrag Transplantasjon ved behandling av terminalt syke gir gode resultater. Pga. økende organmangel er interessen for xenotransplantasjon (bruk av dyreorganer til transplantasjon) stor...
Bjøro K, Schrumpf E, Bergan A, Flatmark A, Mathisen Ø, Sødal G, Søreide O, Sanengen T, Innes R, Osnes S
10.01.1996
Resultater etter ti års aktivitet og 114 transplantasjoner Sammendrag Totalt 114 levertransplantasjoner hos 106 pasienter er utført i Norge i tiden 1984 til og med 1994. Overlevelse etter ett og tre...
Norheim OF, Bjøro K, Schrumpf E, Søreide O
10.01.1996
Sammendrag Finnes det i Norge pasienter med behov for levertransplantasjon, som ikke får, men som burde fått, et slikt tilbud? Spørsmålet belyses ved å sammenlikne antall transplantasjoner, både for...