Er levertransplantasjon et faglig underprioritert behandlingstilbud i Norge?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Finnes det i Norge pasienter med behov for levertransplantasjon, som ikke får, men som burde fått, et slikt tilbud?Spørsmålet belyses ved å sammenlikne antall transplantasjoner, både for aksepterte og for fremdeles diskuterbareindikasjoner, i Norge med tilsvarende tall fra andre nordeuropeiske land. Norge kommer dårlig ut for de aller flestegrupper som har behov for levertransplantasjon. Nytteverdien av levertransplantasjon som behandling for enkelteindikasjoner sammenliknes med nytteverdien av beinmargstransplantasjon for et utvalg av alvorlige blodsykdommer. Hvisdagens tilbud når det gjelder autolog og allogen beinmargstransplantasjon for enkelte typer leukemi og myelomatose skalangi terskelen for hva vi ønsker å prioritere, er det uheldig at en del pasienter med kroniske leversykdommer ikke fårbehandlingstilbud i form av levertransplantasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media