Er levertransplantasjon et faglig underprioritert behandlingstilbud i Norge?

Norheim OF, Bjøro K, Schrumpf E, Søreide O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Finnes det i Norge pasienter med behov for levertransplantasjon, som ikke får, men som burde fått, et slikt tilbud? Spørsmålet belyses ved å sammenlikne antall transplantasjoner, både for aksepterte og for fremdeles diskuterbare indikasjoner, i Norge med tilsvarende tall fra andre nordeuropeiske land. Norge kommer dårlig ut for de aller fleste grupper som har behov for levertransplantasjon. Nytteverdien av levertransplantasjon som behandling for enkelte indikasjoner sammenliknes med nytteverdien av beinmargstransplantasjon for et utvalg av alvorlige blodsykdommer. Hvis dagens tilbud når det gjelder autolog og allogen beinmargstransplantasjon for enkelte typer leukemi og myelomatose skal angi terskelen for hva vi ønsker å prioritere, er det uheldig at en del pasienter med kroniske leversykdommer ikke får behandlingstilbud i form av levertransplantasjon.

Anbefalte artikler