Norsk Pasientskadeerstatning

Emblem R, Søreide O, Botten G, Breivik E, Sønderland K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


216 skadesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning er gjennomgått med hensyn til dokumentasjon i journal av prosedyre, skade, pasientinformasjon og behandlingsindikasjon. Betydning av informasjonssvikt for vedtaket og utvelgelse av sakkyndige og deres formelle kompetanse og arbeidssted ble også vurdert.

Dokumentasjon av riktig indikasjon for aktuelle prosedyre forelå i 99%, og prosedyrebeskrivelse var tilfredsstillende i 91% av sakene. Preoperativ informasjon var bare dokumentert i 5% av skadene. Til tross for at informasjonsplikten er omfattende, var informasjonssvikt bare avgjørende for Norsk Pasientskadeerstatnings avgjørelse i 1% av sakene.

Dokumentasjon av pasientinformasjon er ikke tilfredsstillende og Norsk Pasientskadeerstatnings skadesaker er en kilde til informasjon til sykehusansvarlige om dette. Sakkyndiges rolle og sikring av deres legitimitet er viktig og bør diskuteres kontinuerlig.

Anbefalte artikler