Norsk Pasientskadeerstatning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  216 skadesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning er gjennomgått med hensyn til dokumentasjon i journal avprosedyre, skade, pasientinformasjon og behandlingsindikasjon. Betydning av informasjonssvikt for vedtaket ogutvelgelse av sakkyndige og deres formelle kompetanse og arbeidssted ble også vurdert.

  Dokumentasjon av riktig indikasjon for aktuelle prosedyre forelå i 99%, og prosedyrebeskrivelse vartilfredsstillende i 91% av sakene. Preoperativ informasjon var bare dokumentert i 5% av skadene. Til tross for atinformasjonsplikten er omfattende, var informasjonssvikt bare avgjørende for Norsk Pasientskadeerstatnings avgjørelse i1% av sakene.

  Dokumentasjon av pasientinformasjon er ikke tilfredsstillende og Norsk Pasientskadeerstatnings skadesaker er enkilde til informasjon til sykehusansvarlige om dette. Sakkyndiges rolle og sikring av deres legitimitet er viktig ogbør diskuteres kontinuerlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media