Reformer i det britiske helsevesen - paradigmeskifte, politisk retorikk eller utfordring for helseprofesjonene?

Søreide O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Blair-regjeringen i Storbritannia har formulert en politisk visjon som setter søkelyset på kvaliteten i helsetjenesten (som organisasjon) og på yrkesutøvelsen. Helsetjenesten skal nå vektlegge kvalitet på en bedre, mer synlig og konsistent måte. Det etableres flere nye organer, det viktigste er National Institute of Clinical Excellence (NICE) som skal ha hovedansvar for utarbeiding av retningslinjer (clinical guidelines) og kvalitetsovervåking (audit). Flere nasjonale programmer, bl.a. et for metodevurdering (Health Technology Assessment), skal understøtte de nye organene. Det opprettes også et nytt overvåkingsorgan (Commission for Health Improvement; CHIMP) som imidlertid ikke skal treffe disiplinære tiltak. I denne artikkelen gis en vurdering av reformene.

Anbefalte artikler