Reformer i det britiske helsevesen - paradigmeskifte, politisk retorikk eller utfordring for helseprofesjonene?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Blair-regjeringen i Storbritannia har formulert en politisk visjon som setter søkelyset på kvaliteten i helsetjenesten(som organisasjon) og på yrkesutøvelsen. Helsetjenesten skal nå vektlegge kvalitet på en bedre, mer synlig ogkonsistent måte. Det etableres flere nye organer, det viktigste er National Institute of Clinical Excellence (NICE) somskal ha hovedansvar for utarbeiding av retningslinjer (clinical guidelines) og kvalitetsovervåking (audit). Flerenasjonale programmer, bl.a. et for metodevurdering (Health Technology Assessment), skal understøtte de nye organene.Det opprettes også et nytt overvåkingsorgan (Commission for Health Improvement; CHIMP) som imidlertid ikke skal treffedisiplinære tiltak. I denne artikkelen gis en vurdering av reformene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media