Levertransplantasjon i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Resultater etter ti års aktivitet og 114 transplantasjoner

  Sammendrag

  Totalt 114 levertransplantasjoner hos 106 pasienter er utført i Norge i tiden 1984 til og med 1994. Overlevelse etterett og tre år er henholdsvis 65 og 57%, og med klar bedring i løpet av perioden. Infeksjoner og rejeksjoner er deviktigste dødsårsaker. Svært få av de pasientene som dør, dør mer enn 12 måneder etter transplantasjonen. Omkring 2/3av pasientene kan vende tilbake til arbeid eller skole/studier. Primær biliær cirrhose, metabolsk leversykdom, primærskleroserende kolangitt, autoimmun cirrhose og fulminant leversvikt er de viktigste indikasjonene for transplantasjon.Antall levertransplantasjoner per million innbyggere er lavere i Norge enn i de andre nordiske land. Antallet bør økesfra dagens tall på omkring fire til minst 7-8 per million innbyggere. Norske pasienter synes ikke i høy nok grad å fåtilbud om en behandling som er fullt etablert, som ikke er eksperimentell, og som er et livreddende inngrep med stormulighet for tilbakeføring til normal livs- og arbeidssituasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media