Levertransplantasjon i Norge

Bjøro K, Schrumpf E, Bergan A, Flatmark A, Mathisen Ø, Sødal G, Søreide O, Sanengen T, Innes R, Osnes S Om forfatterne
Artikkel

Resultater etter ti års aktivitet og 114 transplantasjoner

Sammendrag


Totalt 114 levertransplantasjoner hos 106 pasienter er utført i Norge i tiden 1984 til og med 1994. Overlevelse etter ett og tre år er henholdsvis 65 og 57%, og med klar bedring i løpet av perioden. Infeksjoner og rejeksjoner er de viktigste dødsårsaker. Svært få av de pasientene som dør, dør mer enn 12 måneder etter transplantasjonen. Omkring 2/3 av pasientene kan vende tilbake til arbeid eller skole/studier. Primær biliær cirrhose, metabolsk leversykdom, primær skleroserende kolangitt, autoimmun cirrhose og fulminant leversvikt er de viktigste indikasjonene for transplantasjon. Antall levertransplantasjoner per million innbyggere er lavere i Norge enn i de andre nordiske land. Antallet bør økes fra dagens tall på omkring fire til minst 7-8 per million innbyggere. Norske pasienter synes ikke i høy nok grad å få tilbud om en behandling som er fullt etablert, som ikke er eksperimentell, og som er et livreddende inngrep med stor mulighet for tilbakeføring til normal livs- og arbeidssituasjon.

Anbefalte artikler