Levertransplantasjon - utvikling og erfaringer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I Norge er det per 1.3. 1999 utført 200 levertransplantasjoner. Ettårs- og treårsoverlevelse for pasienter som ertransplantert de siste fire årene (n = 68) er henholdsvis 85% og 75%. I artikkelen beskrives kort utviklingenav denne behandlingen fra den første transplantasjonen ble utført i USA i 1967 og i Norge fra 1984. Kolestatiskekroniske leversykdommer (primær biliær cirrhose og primær skleroserende kolangitt) er de viktigste indikasjonene hosvoksne; hos barn gallegangsatresi. I Norge er det i perioden 1990-98 transplantert 3,4 pasienter per million innbyggereper år, mot 7,8 i Sverige, 5,4 i Finland og 5,7 i Danmark. Forventet antall levertransplantasjoner per millioninnbyggere i England i 1999 er 14-18. Utfordringene fremover blir å redusere initial komplikasjonsrate og dødelighet,sørge for at de pasientene som vil ha nytte av tilbudet får det, få bedre kunnskap om pasientenes livskvalitet ogforbedre den immunsuppressive behandlingen. Behandling med levertransplantasjon reiser en rekke prioriteringsdilemmaer.Villighet til organdonasjon er en forutsetning for å opprettholde behandlingstilbudet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media