Levertransplantasjon - utvikling og erfaringer

Søreide O, Husberg B, Bjøro K, Schrumpf E Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I Norge er det per 1.3. 1999 utført 200 levertransplantasjoner. Ettårs- og treårsoverlevelse for pasienter som er transplantert de siste fire årene (n = 68) er henholdsvis 85% og 75%. I artikkelen beskrives kort utviklingen av denne behandlingen fra den første transplantasjonen ble utført i USA i 1967 og i Norge fra 1984. Kolestatiske kroniske leversykdommer (primær biliær cirrhose og primær skleroserende kolangitt) er de viktigste indikasjonene hos voksne; hos barn gallegangsatresi. I Norge er det i perioden 1990-98 transplantert 3,4 pasienter per million innbyggere per år, mot 7,8 i Sverige, 5,4 i Finland og 5,7 i Danmark. Forventet antall levertransplantasjoner per million innbyggere i England i 1999 er 14-18. Utfordringene fremover blir å redusere initial komplikasjonsrate og dødelighet, sørge for at de pasientene som vil ha nytte av tilbudet får det, få bedre kunnskap om pasientenes livskvalitet og forbedre den immunsuppressive behandlingen. Behandling med levertransplantasjon reiser en rekke prioriteringsdilemmaer. Villighet til organdonasjon er en forutsetning for å opprettholde behandlingstilbudet.

Anbefalte artikler