Kirurgiske skader registrert i Norsk Pasientskadeerstatning

Emblem R, Søreide O, Melsom H, Breivik E, Botten G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


328 kirurgiske skadesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning er gjennomgått for å etablere et kvalitetsutviklende tilbakemeldingssystem til sykehusene. 8% av skadene hadde oppstått under behandling som øyeblikkelig hjelp, og 30% av skadene medførte mer enn 15% varig invaliditet. Skadene er analysert og kategorisert i henhold til medisinsk spesialitet. Mange av “kirurgisakene” var ikke kirurgi, blant annet var 53 saker (16%) fra ikke-operative spesialiteter og 43 (13%) fra gynekologi. Sett i relasjon til det store antall kirurgisk inngrep som foretas, er skadetallene små. Det er imidlertid klart at alle operative spesialiteter har noen repeterende skader som det må store skadematerialer til for å avsløre. Det synes å ligge en kvalitetsutviklingsgevinst i å utvikle spesialitetsspesifiserte rapporter som Norsk Pasientskadeerstatning kan bruke som tilbakemeldinger til de aktuelle sykehusavdelinger og spesialforeninger i Legeforeningen.

Anbefalte artikler