Kirurgiske skader registrert i Norsk Pasientskadeerstatning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  328 kirurgiske skadesaker meldt til Norsk Pasientskadeerstatning er gjennomgått for å etablere et kvalitetsutviklendetilbakemeldingssystem til sykehusene. 8% av skadene hadde oppstått under behandling som øyeblikkelig hjelp, og 30% avskadene medførte mer enn 15% varig invaliditet. Skadene er analysert og kategorisert i henhold til medisinskspesialitet. Mange av "kirurgisakene" var ikke kirurgi, blant annet var 53 saker (16%) fra ikke-operative spesialiteterog 43 (13%) fra gynekologi. Sett i relasjon til det store antall kirurgisk inngrep som foretas, er skadetallene små.Det er imidlertid klart at alle operative spesialiteter har noen repeterende skader som det må store skadematerialertil for å avsløre. Det synes å ligge en kvalitetsutviklingsgevinst i å utvikle spesialitetsspesifiserte rapporter somNorsk Pasientskadeerstatning kan bruke som tilbakemeldinger til de aktuelle sykehusavdelinger og spesialforeninger iLegeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media