Salvesen R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Salvesen R

Salvesen R
10.09.1999
Sammendrag Ræders syndrom ble først beskrevet i 1918 av den norske øyelegen Johan Georg Ræder, som senere gav en utvidet omtale av syndromet i tidsskriftet Brain i 1924. Originalrapporten gjengav...
Salvesen R
20.04.1999
Sammendrag Migrene har en sterk genetisk komponent, og den konkrete mutasjon som ligger bak en, riktignok svært sjelden, variant av migrene (familiær hemiplegisk migrene), er nå påvist. Dette genet...
Ulvik A, Salvesen R, Nielsen EW
20.05.1998
Sammendrag En pasient innlagt med svær akutt intracerebral blødning ble erklært hjernedød etter typiske symptomer på cerebral tamponade ved neurologisk undersøkelse og apnétest. Senere samme dag ble...
Salvesen R
30.03.1998
Sammendrag Når hjerneslag rammer unge mennesker, er årsaksfaktorene ofte annerledes og mer variert enn hos eldre. Migrene har lenge vært mistenkt for å øke risikoen for iskemisk hjerneslag. Den...
Resellmo K, Salvesen R
20.05.1997
Sammendrag Tersons syndrom består av en kombinasjon av akutt intrakranial blødning (oftest subaraknoidalblødning) og massive blødninger i øyets glasslegeme. Det rammer 2-16% av pasienter med...
Salvesen R, Hemminghytt S
28.02.1997
Sammendrag Kjemonukleolyse med kymopapain er en veldokumentert metode til behandling av symptomgivende lumbale nukleusprolapser. Metoden er dog svært lite utbredt i Norge. Ved Nordland Sentralsykehus...
Salvesen R
10.08.1996
Farmakologiske betraktninger Sammendrag I 1990-årene har det vært store fremskritt i vår forståelse av de patofysiologiske forhold ved migreneanfall, og samtidig har det funnet sted en stor...