Reflekser hos hjernedød pasient

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En pasient innlagt med svær akutt intracerebral blødning ble erklært hjernedød etter typiske symptomer på cerebraltamponade ved neurologisk undersøkelse og apnétest. Senere samme dag ble diagnosen revidert pga. tilkomnereflekser.

  Respiratorbehandling ble avsluttet etter seks døgn fordi man ikke så mulighet for bedring av pasientens sværehjerneskade. Samtidig fant man det uetisk å fortsette behandling med tanke på mulighet for organdonasjon på et seneretidspunkt.

  Litteraturgjennomgang viser imidlertid at hjernedøde personer over tid kan ha varierende autonome og spinalereflekser i en grad som har overrasket mange leger og forsinket diagnostiseringen. Dermed taper man muligheten fororgandonasjon.

  Vi mener at vår pasient var hjernedød allerede innleggelsesdagen, og at cerebral angiografi, som ikke ble utført idette tilfellet, burde vært gjort. Av hensyn til pårørende, de involverte leger og organmottakerne er det viktig atdiagnosen hjernedød stilles på korrekt tidspunkt. Det må ikke være rom for tvil når diagnosen først er satt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media