Migrene og hjerneslag

Salvesen R Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Når hjerneslag rammer unge mennesker, er årsaksfaktorene ofte annerledes og mer variert enn hos eldre. Migrene har lenge vært mistenkt for å øke risikoen for iskemisk hjerneslag. Den første som beskrev et sannsynlig migrenebetinget hjerneinfarkt, var Wepfer i 1727. Siden er en rekke kasuistiske meddelelser om hjerneslag i tilslutning til migrene blitt rapportert. Store kohortstudier og vel gjennomførte case control-studier synes å bekrefte at migrene er en risikofaktor for hjerneslag, men risikoen er generelt bare moderat økt; neppe til mer enn det dobbelte. Hos kvinner under 45 år er korrelasjonen sterkere, med ca. tredoblet risiko for iskemisk hjerneslag hos migrenepasienter, enda høyere for pasienter som har migrene med aura. Hjerneinfarkt med migrene som eneste risikofaktor er sannsynligvis sjelden. Cerebral iskemi kan utløse symptomatiske migreneanfall. Det er dog grunn til å fastholde at migrene er en benign tilstand, og at den absolutte risiko for hjerneslag er liten.

Anbefalte artikler