Kjemonukleolyse av lumbale skiveprolapser

Salvesen R, Hemminghytt S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kjemonukleolyse med kymopapain er en veldokumentert metode til behandling av symptomgivende lumbale nukleusprolapser. Metoden er dog svært lite utbredt i Norge. Ved Nordland Sentralsykehus har vi tilbudt denne behandlingen til selekterte pasienter siden 1985. I denne artikkelen redegjør vi for langtidsresultatene slik de fremkommer ved en spørreskjemaundersøkelse, hva angår arbeidsførhet, ryggsmerter og utstrålende smerter til underekstremitet. I alt 277 pasienter er behandlet i løpet av denne tiårsperioden. Vi fikk svar fra 257 av 269 gjenlevende pasienter. 36 av 257 (14%) måtte senere opereres pga. utilfredsstillende resultat av kjemonukleolyse. 72% av pasientene var i fullt arbeid på svartidspunktet i oktober 1995, 61% hadde lite ryggsmerter og 69% hadde aldri eller sjelden isjialgi.

Anbefalte artikler