Medikamentell behandling av migreneanfall

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Farmakologiske betraktninger

  Sammendrag

  I 1990-årene har det vært store fremskritt i vår forståelse av de patofysiologiske forhold ved migreneanfall, ogsamtidig har det funnet sted en stor forbedring av den medikamentelle behandling. Særlig har utviklingen av5-hydroksytryptamin (5HT)-1D-agonisten sumatriptan hatt stor betydning.

  Artikkelen omtaler anfallsbehandling ved migrene, mekanismer og problemer knyttet til ergotaminene som har vært dedominerende preparater, og belyser spesielt de farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskapene til det nye midletsumatriptan. Medikamentet har både vaskulære og direkte neuronale effekter, men det er fortsatt ikke endelig avklarthvilke som er de viktigste for den kliniske effekten. Omtale av bivirkninger er viet stor plass, da dette har storbetydning for behandlingsvalg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media