Raida Ødegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Raida Ødegaard

Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard
01.11.2007
I Tidsskriftet er vi restriktive med bruken av forkortelser. Artiklene skal kunne leses med utbytte av alle leger. Siden dette er et generelt medisinsk tidsskrift, er det viktig at innholdet...
Raida Ødegaard
29.03.2007
Klart tenkt, klart formulert – uklart tenkt, uklart formulert. Dette er standardforklaringen på god og dårlig språkføring. Er det så enkelt? Mange forhold spiller inn ved utarbeiding av manuskripter...
Arne Åsberg, Raida Ødegaard, Erlend Hem
31.05.2007
En av våre lesere har gjort seg noen refleksjoner om ordet «serumspeil» og kommet med innspill til redaksjonen. Han spør om dette virkelig er et uttrykk vi trenger. I artikkelen til Marit Aarønæs og...
Jens Bjørheim, Raida Ødegaard
29.11.2007
Enkeltbasevariasjon kan brukes synonymt med enkeltnukleotidpolymorfisme. Det engelske uttrykket «single nucleotide polymorphism» (SNP) betegner «enbasevariasjon», som finnes gjennom hele genomet,...
Raida Ødegaard
29.11.2007
«Det er så mye mas om uvesentligheter for tiden at man kan få magesår av det. Kanskje burde man sykmelde seg. Det heter jo å sykmelde seg i dag. Før i tiden måtte doktoren være enig i at man ble...
Liv Bomann-Larsen, Raida Ødegaard
15.11.2007
I sammendraget til Øystein Halvorsen & Ole-Bjørn Tysnes’ artikkel Demens ved Parkinsons sykdom i Tidsskriftet nr. 19/2007 brukes uttrykket «psykotiske symptomer» ( 1 ). Sammenstillingen er å...
Raida Ødegaard
01.05.2008
Det er viktig at det finnes gode norske ord for anatomiske begreper, særlig de som brukes mye i allmennspråket. Vi er enig med Per Holck i at det er uheldig at den norske betegnelsen for thyreoidea...
Raida Ødegaard
18.12.2008
De gamle julesangene har et ordforråd som ikke alltid er så lett å forstå. Noen ganger kompliserer grammatikken også. Illustrasjon Aune Forlag/SCANPIX Julen nærmer seg. Kjent og kjær pynt pakkes ut...
Åslaug Flo, Marit Fjelllhaug Nylund, Raida Ødegaard
03.01.2008
Tidsskriftet avholder jevnlig møter for sine faglige medarbeidere. I et gruppearbeid om språk på møtet våren 2007 dreide diskusjonen seg om engelskens innflytelse på den norske medisinske...
Marit Fjellhaug Nylund, Åslaug Flo, Raida Ødegaard
28.02.2008
I ordlisten har vi ført opp begge former. Anulus er, som Holck påpeker, latinsk form og annulus norsk form. Hvorfor annulus er valgt som offisiell norsk rettskrivningsnorm, kan vi ikke gå inn på her...
Raida Ødegaard
29.05.2008
Tidsskriftets ordliste finnes nå kun på vår nettside. Her tar vi deg med på en guidet tur. Tidsskriftet har helt fra begynnelsen av 1970-årene utgitt en egen ordliste med oversikt over vår anbefalte...
Erlend Hem, Raida Ødegaard
29.01.2009
«Impact factor» er et gjennomsnittsmål for hvor hyppig artikler blir sitert i løpet av et bestemt tidsrom. På norsk er skrivemåten impaktfaktor. Begrepet «impaktfaktor» er knyttet til amerikaneren...
Raida Ødegaard
16.04.2009
I sin leder brukte Leiv M. Hove betegnelsen «kannulerte» skruer. Det ble feilaktig rettet i redaksjonen til «kannelerte» skruer. Vi beklager dette. Det finnes kannelerte skruer, men det var altså...
Olav Magnus S. Fredheim, Harald Breivik, Raida Ødegaard
12.03.2009
Dette er begreper som blir benyttet for å betegne legemidlers virketid. Er det noen reell forskjell i meningsinnholdet mellom de to? En harmonisering av bruken i ulike fagmiljøer kan muligens la seg...
Raida Ødegaard
10.08.2006
HIV eller hiv, c eller s/k, bindestrek eller ett ord, tradisjonell språkbruk eller moderne uttrykksform? Spørsmålene er mange. Under revisjonen har vi tatt stilling til en del av dem. Den oppdaterte...
Petter Gjersvik, Raida Ødegaard
14.12.2006
Fagfellevurdering og ekstern fagvurdering er likeverdige og egnede norske oversettelser. «Peer review» er et sentralt kjennetegn ved vitenskapelige tidsskrifter ( 1 , 2 ). Ordningen innebærer at...
Raida Ødegaard
05.01.2006
Hva har språkrøkt med medisinsk publisering å gjøre? Et dårlig språk tar oppmerksomheten bort fra innholdet, et presist språk løfter innholdet frem. I Tidsskriftet ønsker vi å presentere interessant...
Tom Sundar, Raida Ødegaard
23.01.2003
Innen angioplastikk skjer det endringer både medisinsk og språklig. Nye metoder medfører nye betegnelser. En ny rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering ( 1 ) og flere artikler i dette nummer...
Kjell Conradi, Raida Ødegaard
09.01.2003
Som allmennlege var det interessant å lese artikkelen om virtuell trening i Tidsskriftet nr. 26/2002 ( 1 ). Den var godt formulert og en fin artikkel. Men jeg reagerer på «den nye regnemåten» – den...
Raida Ødegaard
20.04.2002
I Tidsskriftet nr. 9/2002 og nr. 10/2002 publiseres en rekke artikler under temaet thyreoidea. I Språkspalten vil vi rette oppmerksomheten mot terminologien benyttet ved formidling av stoff på dette...