Redaksjonen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Håkon Kravdal tar opp et gammelt, men likevel aktuelt spørsmål. Han grunngir også godt årsaken til forvirrende praksis. Det har vært og er fremdeles en vaklende bruk av ordene embolus og emboli(sme), og det er forskjellige meninger om bøyningen av dem.

  Problemstillingen ble mye diskutert i Språkspalten i begynnelsen av 1990-årene. Det ble der påpekt at formen emboli ble ukritisk brukt om både propp og propping, at ordet embolus ble lite brukt og at resultatet dermed ble svekket presisjonsnivå (1). Sammenfallet mellom entallsformen emboli (propping) og flertallsformen emboli (propper) kunne avhjelpes ved at embolus fikk norsk flertallsendelse: emboluser, embolusene (2). Det ville være i tråd med at ord med latinsk opprinnelse i økende grad har fått norske endelser, f.eks. uterus, uteruser. I Tidsskriftet nr. 27/1993 var det fire innlegg i diskusjonen. Det var uenighet om å benytte flertallsformen emboluser, men større enighet om å benytte formen embolisme for emboli og slik løse problemet med sammenfallende former (3) – (6). Utfallet ble et forslag om å benytte flertallsformen emboluser istedenfor emboli og formen embolisme for emboli (7). (På den måten ville formen emboli bli utradert, og problemet være ute av verden – ideelt sett.)

  Ordboken og Tidsskriftet

  Ordboken og Tidsskriftet

  I Tanums store rettskrivningsordbok finner vi følgende oppslag: embolus, -en, -er, -ene (blodpropp). (Det er den eneste bøyningen, ingen valgfri form er oppgitt.) Ordet emboli har dette oppslaget: emboli, -en eller embolisme, -n (tilstopping av av årene ved blodpropp) (8).

  I Tidsskriftets ordliste er ordene ført opp på samme måte – siden revisjonen i 2006 (9, 10). Etter hvert er flertallsformen emboluser innarbeidet, men enkelte forfattere hadde ønsket den foreldede flertallsformen. Emboli og embolisme er i bruk side om side, vi finner både lungeemboli og lungeembolisme i manuskriptene.

  Forvekslingen av ordene beroende på bøyning er minimert. Det er heller slik at det på bakgrunn av forfatternes ordvalg kan være uklart om det innholdsmessig er snakk om propper eller propping.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media