Manus da og nå – forfatterveiledningen like viktig

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Kravene til innsendelse av manus har forandret seg gjennom tidene, og det samme har produksjonsmåten. Men redaksjonen har hele veien prøvd å bistå forfatterne med råd og hjelp.

Et innlegg i Tidsskriftet fra 1922 om innsending av manus er publisert i spalten Tidligere i Tidsskriftet i 2004 (1). Der ble forfatterne instruert om hvor viktig det var å skrive tydelig.

«Til våre ærede innsendere og medarbeidere! Da det ofte mottas manuskripter, som er utydelige, tildels meget utydelig skrevet, – da mange er skrevet på blokklapper eller med blyant etc., ønsker vi gjerne å innprente nedenstående regler.» Så følger instruks om å skrive med maskin, eventuelt for hånd med blekk, ikke med blyant, på blokkpapir, ikke på smålapper og bruke korrekt skrivemåte for medisinske termer, personnavn og andre egennavn. I det siste punktet ble det presisert at «Forandringer i den i «Tidsskriftet» benyttede ortografi maa ikke foretages». De fleste rådene var utførlig begrunnet i hensynet til produksjon og kostnader.

Forfatterveiledningenes varighet

Teksten kan kalle på smilet i dag, men rådene var viktige den gang. Det var nok tidkrevende å sende inn korrekt skrevne manus når man ikke kunne skrive i vei og rette og slette på data. Interessant nok sto den samme teksten på trykk i 1933, så store forandringer kom ikke så ofte (2).

Endringene skyter fart

Siden 2004 har Tidsskriftet hatt elektronisk manuskriptbehandlingssystem. Også her finnes retningslinjer til hjelp for brukerne (3). Man blir loset gjennom alle stegene, enten man er forfatter, vurderer eller har andre roller.

Nylig er vår forfatterveiledning oppdatert og er blitt mer brukervennlig (4). Her finnes bl.a. oversikter over artikkeltyper, manusutforming, etikk og jus, informasjon om forfatterskap, rettigheter og interessekonflikter.

Språkspørsmål like aktuelt

Her finnes også et eget avsnitt om språk. Leserne og forfatterne har alltid vært veldig opptatt av språket som formidlingsverktøy. Ortografiske spørsmål debatteres like iherdig. Tidsskriftets ordliste ligger i Forfatterveiledningen under et eget punkt om språk (5).

Noe dere savner?

Vi vet at Forfatterveiledningen er til nytte for våre forfattere og at den benyttes hyppig. Vi håper på tilbakemelding til redaksjonen om noe skulle være uklart eller om det er temaer som burde vært omtalt. Forfatterveiledningen er hele tiden under utvikling.

Anbefalte artikler