Raida Ødegaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Raida Ødegaard

Raida Ødegaard
10.10.2001
Coccygodynia betyr halebeinssmerter og er tema for en artikkel i dette nummer av Tidsskriftet (1). Under klargjøringen av manuskriptet ble det bruk for en fornorsket form av den latinske betegnelsen...
Raida Ødegaard
20.03.2001
Problemstillingen Olav F.M. Sellevold tar opp, har også tidligere vært omtalt i Tidsskriftet. I tilknytning til iskemi ble de samme innvendingene fremført i et innlegg av Per Stavem og medarbeidere i...
Erlend Hem, Raida Ødegaard
10.06.2001
Hvis man slår opp i Bokmålsordboka på ordet promotor , får man vite at det har to betydninger. For det første betegner det en person som foretar en doktorutnevnelse. Den høytidelige seremoni hvor...
Erlend Hem, Raida Ødegaard
10.08.2001
I ordbøkene finnes en rekke ord med ”selvmord” som forledd. Bokmålsordboka (1), Tanums store rettskrivningsordbok (2) og Norsk riksmålsordbok (3) har til sammen 17 slike ord. Tre av ordene beskriver...
Raida Ødegaard
30.03.2001
Terminal sedering er et innarbeidet uttrykk i medisinsk litteratur og har vært mye brukt i mediene. Men selvforklarende er det ikke. Særlig i kommunikasjon med pasienter og pårørende kan...
Raida Ødegaard
30.06.2001
Norsk medisinsk ordbok av Audun Øyri kom første gang ut i 1988 og ble den gang anmeldt i Tidsskriftet (1). Boken er revidert flere ganger og har også vært grunnlag for utgivelsen av Medisinsk...
Åslaug Flo, Raida Ødegaard
30.06.2000
Lægelatin – en patient med behov for behandling! var tittelen på et møte arrangert av Den Sundhedsvidenskabelige Studienævn ved Københavns universitet i april 2000. I Danmark var det inntil 1992 krav...
Raida Ødegaard
30.06.2000
Termene hyperlipemi og hyperlipidemi brukes om hverandre. Man kan lure på om det er noen forskjell på disse to. Det er det ikke, de er synonyme. Både lip- og lipid betyr fett. Forskjellen er bare at...
Raida Ødegaard
30.01.2000
I flere internasjonale saker om klanderverdige forhold i helsevesenet omtales personen som har slått alarm som whistleblower . I dette begrepet ligger det at noen ”blåser i fløyten”, gir lyd fra seg...
Raida Ødegaard
20.04.2000
Helseregionene blir etter omorganiseringen i 1999 ikke lenger betegnet med tall, men med navn. Tidligere helseregioner 5, 4 og 3 heter nå Helseregion Nord-Norge, Helseregion Midt-Norge og Helseregion...
Jens Bjørheim, Raida Ødegaard
03.02.2005
Fra bedre til best. I Språkspalten i Tidsskriftet nr. 1/2005 ( 1 ) var ønsket å finne en god norsk betegnelse for det engelske uttrykket single nucleotide polymorfism . Enkeltnukleotidpolymorfi ble...
Raida Ødegaard
14.01.2010
Marius Kalsås Worren demonstrerer hvor vanskelig det kan være å finne gode norske oversettelser av engelske uttrykk. Han understreker også at utviklingen av ny fagkunnskap må avspeiles i ordbruken...
Raida Ødegaard
04.11.2010
Det er mange valgfrie former i norsk, men helt uten regler er språket ikke. De tre ordene i tittelen er ikke korrekte ifølge rettskrivningen. De rette formene finner vi i ordbøkene. Hvis vi for...
Raida Ødegaard
11.02.2010
I Tidsskriftet hadde vi i 1990-årene en lengre debatt om skrivemåtene AB0/ABO (hvorvidt null eller bokstaven O skulle brukes). Denne debatten tas nå opp igjen av Per Holck. Det kan være interessant...
Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard
11.03.2010
De mange sidestilte formene vi har i norsk er til både berikelse og bry. Valgmulighetene kan skape usikkerhet og problemer for skoleelever og for utlendinger som skal lære språket. Svenske og franske...
Raida Ødegaard
01.07.2010
I redaksjonen luker vi jevnlig i det språklige blomsterbed. Det dukker stadig opp tankevekkende utsagn, men de kommer sjelden på trykk. Illustrasjonsfoto Colourbox I dette nummeret presenteres en...
Raida Ødegaard
18.02.2011
Innsenderen tar opp et viktig tema og gir mange gode eksempler på feilaktig og riktig språkbruk. Konklusjonen er i tråd med praksis i Tidsskriftet, men feil kan jo ha forekommet. Emnet ble omtalt i...
Raida Ødegaard
15.11.2011
Kravene til innsendelse av manus har forandret seg gjennom tidene, og det samme har produksjonsmåten. Men redaksjonen har hele veien prøvd å bistå forfatterne med råd og hjelp. Et innlegg i...
Raida Ødegaard, Erlend Hem
27.11.2012
Det er ikke helt opplagt hvilken betegnelse som bør anvendes på norsk, og innlegget har ført til diskusjoner i redaksjonen. Orddanning etter mønster av serumspeil bør nok ikke velges ettersom...
Raida Ødegaard
06.08.2013
I Tidsskriftets forfatterveiledning er det et eget avsnitt om navn på bakterier ( 1 ). Vi medgir at det er litt kronglete å finne det, det skal vi gjøre vi noe med. Her gjengis retningslinjene som...