Redaksjonen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er mange valgfrie former i norsk, men helt uten regler er språket ikke. De tre ordene i tittelen er ikke korrekte ifølge rettskrivningen. De rette formene finner vi i ordbøkene. Hvis vi for eksempel slår opp på antidepressivum, ser vi at det på norsk heter antidepressiv, -et; – el. -er, -a el. -ene (1). Her har vi sidestilte former i ubestemt og bestemt form flertall. Det er altså like riktig å skrive flere antidepressiv som flere antidepressiver, likedan alle antidepressiva som alle antidepressivene.

  Tidsskriftet bruker antidepressiver og antidepressivene, slik vi ser det i bl.a. Felleskatalogen (2). Der finner vi immunsuppressiver dannet over samme lest, men sedativa. I Tidsskriftet bruker vi sedativer, sedativene – dette ordet er oppført på samme måte som antidepressiv i ordboken.

  Alle har lært at det ikke finnes regler uten unntak. Det hadde kanskje vært enklere om språket hadde vært så konsekvent som Arne Reimers avslutningsvis skisserer med sine eksempler. Foraer er fortsatt feil, men foraene er korrekt. Man kan gremmes, men forhåpentligvis ikke så mye at man trenger legemidler mot depresjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media