Redaksjonen kommenterer:

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Innsenderen tar opp et viktig tema og gir mange gode eksempler på feilaktig og riktig språkbruk. Konklusjonen er i tråd med praksis i Tidsskriftet, men feil kan jo ha forekommet. Emnet ble omtalt i Språkspalten i nr. 28/1990 (1), og «falskt positiv» har vært oppført i Tidsskriftets ordliste siden 1993 (2, 3). En oppfriskning av riktig bruk av adverbet falskt er bare av det gode.

Anbefalte artikler