Nylenna M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nylenna M

Nylenna M
10.12.1999
Nye tekniske hjelpemidler og mer effektivisering øker tidspresset fremfor å redusere det. Kan vi snu utviklingen? Den medisinske utvikling i det 20. århundre lar seg ikke oppsummere i ett nummer av...
Nylenna M, Hjortdahl P, Aasland OG
30.11.1999
Sammendrag Norske legers tilgang til og bruk av Internett er kartlagt gjennom en postal spørreundersøkelse vinteren 1999. Av et tilfeldig utvalg på 1646 yrkesaktive leger besvarte 1276 (78%) en rekke...
Hjortdahl P, Nylenna M, Aasland OG
30.11.1999
Sammendrag Kombinasjonen av ny informasjonsteknologi og en økende konsumentbevissthet i befolkningen fører til mer krevende pasienter og større utfordringer for legene. Gjennom en...
Nylenna M
20.08.1999
De akademiske miljøene forsømmer sin forpliktelse til å vedlikeholde en nasjonal fagkultur og et norsk fagspråk Det er bare noen korte ferieuker siden de akademiske eierne bidrog til å nedlegge...
Aasland OG, Nylenna M
30.06.1999
Sammendrag Tidsskrift for Den norske lægeforening gjennomfører med noen års mellomrom større leserundersøkelser. I alt 1643 lesere (74%), 245 medisinstudenter (62%), 1276 yrkesaktive leger (78%) og...
Nylenna M
30.06.1999
Tilgang til moderne informasjonsteknologi er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å bedre legers beslutningsgrunnlag “Man tager hvad man haver,” er blitt det folkelige motstykke til...
Nylenna M
20.06.1999
Et amerikansk forslag om et åpent Internett-basert publiseringsforum for all medisinsk forskning utfordrer dagens vitenskapelige tidsskrifter E-biomed er navnet på et nytt Internett-basert...
Nylenna M
20.03.1999
Sammendrag Måtehold er en lite påaktet dyd i dagens samfunn og i særdeleshet i moderne medisin. Måtehold har imidlertid fortsatt sin berettigelse, ikke bare i forhold til nytelse, men også i forhold...
Nylenna M, Gulbrandsen P
20.03.1999
I 1984 ble bildefremstilling ved nukleær magnetisk resonans første gang omtalt i Tidsskriftet (1). Forfatteren mente at magnettomografi kunne være en brukbar norsk betegnelse. Da de første erfaringer...
Fugelli P, Nylenna M
20.03.1999
Hvilken betydning har de klassiske dyder for dagens leger? Verdier er på moten. Regjeringen har oppnevnt en verdikommisjon. Moralfilosofiske skrifter blir bestselgere (1, 2). Etikkseminarer antar...
Nylenna M
10.03.1999
Sammendrag Det nystiftede Nordisk selskap for medisinsk humor har fått mye oppmerksomhet. Stiftelsesmøtet i København ble en faglig mønstring av medisinsk humor som overlevelsesstrategi for leger og...
Nylenna M
30.01.1999
“A medical editor has to be a keeper of the conscience of a profession; if he tries to live up to this ideal he will be always getting into trouble” Hugh Clegg (1900-1983) Redaktør British Medical...
Nylenna M
10.12.1998
Sammendrag Fra 1985 ble innholdsfortegnelsen på forsiden til Tidsskrift for Den norske lægeforening erstattet med illustrasjoner med tilhørende kommentar inne i bladet. Alle forsider på ordinære...
Nylenna M
10.12.1998
Julen er tid for ettertanke og refleksjon. Barndommens lukter og lyder kommer gjerne tilbake, og gode minner har høysesong. Sjelden tenker vi på betydningen av hippocampusformasjonen som en...
Nylenna M
20.06.1998
Sammendrag Har norske samfunnsmedisinere et bedre grep på helseproblemene i Afrikas jungel enn på den norske landsbygden? Er det lettere å få bukt med malaria og tuberkulose i den tredje verden enn å...
Nylenna M
30.05.1998
I juni 1997 inngikk den amerikanske tobakksindustrien en avtale med myndighetene. Avtalen, som bl.a. forpliktet industrien til å bygge opp et erstatningsfond på 368,5 milliarder amerikanske dollar i...
Nylenna M
30.03.1998
I 1996 og 1997 døde det henholdsvis 113 og 90 leger i Norge. De samme to årene ble det publisert 31 og 18 minneord over norske leger i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Det betyr at bare hver...
Nylenna M
20.03.1998
Muligheten for interessekonflikter mellom legene og de som fremstiller legemidler har vært erkjent fra de tidligste tider. Allerede på 1200-tallet utstedte den tysk-romerske keiser Fredrik 2. en...
Nylenna M
10.01.1998
Langsiktig planlegging handler ikke om de avgjørelser vi skal ta i fremtiden, men om fremtiden til de avgjørelser vi tar i dag, heter det. Også i Tidsskriftets redaksjon planlegger vi for tiden som...
Nylenna M
10.12.1997
Every day do some reading or work apart from your profession Sir William Osler “Humanities in medicine” er et begrep som omfatter de humanistiske fag, som litteratur, historie og kunst, og den plass...