Internett og lege-pasient-forholdet - fra "takk" til "hvorfor?"

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kombinasjonen av ny informasjonsteknologi og en økende konsumentbevissthet i befolkningen fører til mer krevendepasienter og større utfordringer for legene.

  Gjennom en spørreskjemaundersøkelse har vi kartlagt i hvilken utstrekning legene mener at deres kliniske arbeidpreges av kvalitetsbevisste og velinformerte pasienter, og hvordan Internett påvirker kommunikasjonen mellom leger ogpasienter. I alt 1276 yrkesaktive leger (78%) besvarte skjemaet.

  Et stort flertall av legene mener at stadig bedre informerte pasienter preger deres hverdag. Tre firedeler av norskeleger har opplevd at pasienter eller pårørende har medbrakt informasjon de har funnet på Internett. De fleste mener atdette ikke har noen spesiell innvirkning på lege-pasient-forholdet. Noen få mener at det påvirkerlege-pasient-forholdet på en negativ måte, mens hver fjerde lege mener det har positive følger.

  Hver sjuende lege med Internett-tilknytning mottar pasienthenvendelser via elektronisk post (e-post), men få legerfår slike henvendelser ofte.

  Så langt synes ikke legene at den nye informasjonsteknologien gir store endringer eller skaper problemer ilege-pasient-forholdet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media