Måtehold - en dyd av nødvendighet

Nylenna M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Måtehold er en lite påaktet dyd i dagens samfunn og i særdeleshet i moderne medisin. Måtehold har imidlertid fortsatt sin berettigelse, ikke bare i forhold til nytelse, men også i forhold til ytelse.

Veksten i helsevesenets omfang og ambisjoner har vært formidabel de siste tiårene. Ressursbegrensninger hindrer denne veksten i å fortsette, men det finnes også andre grunner for moderasjon.

I det forebyggende helsearbeid kan økt oppsøkende virksomhet, for eksempel i form av genetisk testing, ha betydelige bivirkninger. I pasientbehandlingen kan intervensjonsiver, for eksempel i form av antibiotikabruk eller trygdeytelser, gi utilsiktede og uheldige følger.

Et bærekraftig helsevesen forutsetter et adekvat nivå av helsetjenester som ikke for enhver pris må utvikles til det perfekte. Slik kan helsevesenet finne en riktig balanse mellom idealer og virkelighet. Forståelsen for medisinens feilbarlighet og for at også moderne medisin har sine grenser må økes.

Anbefalte artikler